Prov som följer Lgr11:

2013

       
Delprov  Delprov A (4746 Kb)  Delprov B (499 Kb)  Delprov C (1770 Kb)  Delprov D (3959 Kb)
Delprov,
engelsk
   Delprov B, engelsk (701 Kb)  Delprov C, engelsk (1936 Kb)  Delprov D, engelsk (4137 Kb)
Bedömnings-anvisningar  Bedömningsanvisningar Delprov B och Delprov C (4282 Kb)  Bedömningsanvisningar Delprov D (5060 Kb)

 

Prov som följer kursplan 2000:

2009

       
Delprov  Delprov A (2181 Kb)  Delprov B1 (427 Kb)  Delprov B2 (286 Kb)  Delprov C (1278 Kb)
Delprov,
engelsk
 Delprov A, engelsk (546 Kb)  Delprov B1, engelsk (457 Kb)  Delprov B2, engelsk (312 Kb)  Delprov C, engelsk (1343 Kb)
Bedömnings-anvisningar  Bedömningsanvisningar, Delprov B (2390 Kb)  Bedömningsanvisningar, Delprov C (3500 Kb)
         

2008

       
Delprov  Delprov A (4292 Kb)  Delprov B1 (576 Kb)  Delprov B2 (159 Kb)  Delprov C (808 Kb)
Delprov,
engelsk
 Delprov A, engelsk (3084 Kb)  Delprov B1, engelsk (650 Kb)  Delprov B2, engelsk (258 Kb)  Delprov C, engelsk (1706 Kb)
Bedömnings-anvisningar  Bedömningsanvisningar (3480 Kb)    
         

2007

       
Delprov  Delprov A (3298 Kb)  Delprov B1 (463 Kb)  Delprov B2 (123 Kb)  Delprov C (2188 Kb)
Delprov,
engelsk
 Delprov A, engelsk (1930 Kb)  Delprov B1, engelsk (450 Kb)  Delprov B2, 2007, engelsk (161 Kb)  Delprov C, engelsk (2191 Kb)
Bedömnings-anvisninga    Bedömningsanvisningar (2229 Kb)    
         

2006

       
Delprov  Delprov A (920 Kb)  Delprov B1 (62 Kb)  Delprov B2 (140 Kb)  Delprov C (340 Kb)
Delprov,
engelsk
 Delprov A, engelsk (904 Kb)  Delprov B1, engelsk (61 Kb)  Delprov B2, engelsk (139 Kb)  Delprov C, engelsk (340 Kb)
Bedömnings-anvisningar  Bedömningsanvisningar (2958 Kb)