Profiles

Björn Kindenberg

Björn Kindenberg

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post bjorn.kindenberg@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i  skolans alla ämnen. 

Olika typer av uppdrag jag arbetat eller arbetar med innefattar kompetensutvecklingsinsatser för verksamma lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och planering och genomförande av konferensen Symposium 2015, redaktörsskap för antologin Symposieboken 2015.

Därutöver har jag exempelvis arbetat på uppdrag av Skolverket med framtagandet av stödmaterial för kartläggning av nyanlända samt med konferensgenomförande inom det nordiska flersrpåkighetsknätverket FLIN.

För uppdragsförfrågningar, kontakta NCs föreståndare.

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad grundskollärare i svenska som andraspråk och SO i årskurs 4-9 samt fil mag i pedagogik. Jag har ca 15 års erfarenhet av arbete i skolan som lärare, skolbibliotekarie, språkutvecklare och IT-pedagog.

Utöver min tjänst på Nationellt centrum för svenska som andraspråk arbetar jag även deltid som IT-pedagog på Grimstaskolan i Stockholms stad.

Tillsammans med Maria Bjerregaard vid NC har jag skrivit boken Språkutvecklande SO-undervisning, om språkutvecklande arbetssätt i ämnesundervisning.

Senast uppdaterad: 16 maj 2017

Bokmärk och dela Tipsa