Profiles

Anna Bohlin. Foto: Niklas Björling.

Anna Bohlin

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post anna.bohlin@gender.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E7
Rum E 610
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Forskning

Min forskning rör gränslandet mellan politik och litteratur. I avhandlingen, "Röstens anatomi. Läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier", undersöker jag hur föreställningen om röst utvecklas i dessa texter från mitten av 1920-talet mot bakgrund av den nyvunna kvinnliga politiska rösträtten. De litterära texterna relateras bland annat till dåtida emancipationsteorier för att ge perspektiv på relationen mellan röst och kropp.

Efter disputation har jag främst arbetat med Fredrika Bremer (1801–1865), kvinnorörelsens föregångare, världsberömd författare i sin tid, resenär över tre kontinenter – och pionjär för nationstanken i Sverige.

Mitt nuvarande projekt, Förtrollande nationer: varumarknad, folktro och nationalism i skandinavisk skönlitteratur 1830–1850, är finansierat av RJ. Syftet med projektet är att bryta upp vår tids nationalism inifrån nationalismens egen historia. Grundläggande aspekter – vad som utgör en nation, nationens roll i en kristen utvecklingstanke, skandinavismen som bärande idé samt själva incitamentet till att formulera en nation – skiljer det tidiga 1800-talets nationsbegrepp från vårt. Skönlitteraturen var en viktig form för hur nationalismen spreds och väckte känslor. Tidens populära författare som Bremer, Flygare-Carlén, Almqvist, von Knorring och Wetterbergh är avgörande för utvecklingen av nationalism i Sverige. Trots det har dessa författarskap inte studerats i ljuset av modern, kritisk nationsforskning. En undersökning av det tidiga 1800-talets nationalism i Sverige måste också inbegripa finska diktare som Runeberg, Topelius och Sara Wacklin, liksom den norska nationalmytens grundare, Wergeland, samt Welhaven och Hanna Winsnes, som alla tvingades förhålla sig till den alltmer obekväma personalunionen med Sverige.

De frågeställningar projektet utgår ifrån är: vad innebär nationen? Vad skiljer och vad förenar nationstanken hos norska, svenska och finska författare? Hur relateras kristendom, fornnordisk myt och folktro till föreställningen om nationen? Hur kopplas konsumtionsmönster till nationellt medvetande? Hur förstås medborgarskap i relation till genus? Hur gestaltas spänningen mellan individ och nation? Hur skapar skönlitteraturen en nationell känsloekonomi?

Publikationer i urval

"Röstens anatomi. Läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier", diss. Umeå, Bokförlaget h:ström – Text & Kultur: Umeå 2008

”Att synliggöra. Representation i ’En negerstat i staten’”, "Tidskrift för genusvetenskap" 2010:3, s. 96–100

”Roman, manifest, teori. Kommentar till Fredrika Bremer, Hertha”, "Könspolitiska nyckeltexter I. Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839–1930", red. Klara Arnberg, Fia Sundevall, David Tjeder, Makadam förlag: Stockholm & Göteborg 2012, s. 63–67

”Den manliga frimodigheten. Gud och andra män hos Fredrika Bremer”, "Kvinnorna gör mannen", red. Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder, Makadam förlag: Stockholm 2013, s. 310–342

”Estetisk beröring”, inledning till Klara Johanson, "Skenbart förspillda dagar. Aforismer och dagboksanteckningar", urval av Anna Bohlin, Jonas Ellerström & Elisabeth Mansén, ellerströms förlag: Lund 2013, s. 7–23

”Att tänka med alla sinnen. Aforismen och K. J.”, "Tidskrift för litteraturvetenskap" 2013:2, temanummer om kortprosa, s. 49–59

”Husmodern – en listig bedragare. Tidevarvet och K. J.”, "Nya röster. Svenska kvinnotidskrifter under 150 år", red. Anna Nordenstam, Gidlunds förlag: Möklinta 2014, s. 135–154

”Mårbacka: Larders, cow-houses and other spiritual matters”, "Re-Mapping Lagerlöf: Performance, intermediality and European transmissions", red. Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg & Bjarne Thorup Thomsen, Nordic Academic Press: Lund 2014, s. 60–73

”Fredrika Bremer’s Concept of the Nation During her American Journey”, "Ideas in History" 1–2:2013, s. 43–70

“Att kyssa olivträd. Fredrika Bremer som ambivalent pilgrim till det Heliga Landet”, "Fiktion och verklighet", red. Lena Gemzöe & Anna Bohlin, kommande under 2016

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Anna Bohlin

Senast uppdaterad: 24 april 2017

Bokmärk och dela Tipsa