Profiles

bild

Azucena Castro

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
Telefon 08-16 34 98
E-post azucena.castro@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 5
Rum C 532
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand, Spanska 

Jag är forskarstuderande i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet. Jag har lärarexamen i engelska och engelskspråklig litteratur från Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. Jag också undervisade i dessa ämnen under några år i Córdoba. Jag har läst spanska vid Lunds universitet där jag skrev min kandidatuppsats om collage och fotografisk ekfras i Tomás Eloy Martínez Santa Evita (https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/2796310). Vidare I min magisteruppsats undersökte jag rytmen i Juan José Saers enda diktsamling El Arte de Narrar utifrån Henri Meschonics teori om rytmen (https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4057760). I min mastersuppsats undersökte jag språkets benämningsmakt i tre poetiska texter, nämligen Cristina Peri Rossis Evohé , Julia Alvarez The other side/El otro lado och Ana Arzoumanians Juana I (https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4731696).

I min avhandling undersöker jag den samtida latinamerikanska ‘långa dikten᾿. Med detta begrepp avser jag poetiska verk som till formen är omfångsrika och trots dess struktur i form av rikliga fragmenteringar och textgrupperingar utgör en utpräglad helhet.

Publikationer:

Artikel: Castro, Azucena (2012) “Grafías de la foto: el collage ekphrástico en Santa Evita de Tomás Eloy Martínez”, Contexto, vol. 16, Mérida: Universidad de los Andes, pp. 27-43: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36255/1/dossier1.pdf

Konferensbidrag: Castro, Azucena (2015) “Orden del cuerpo y orden mítico- Épica y exterminio en el poema largo contemporáneo”, CELA (Centro de Estudios de Literatura Argentina), konferensacta av den internationella konferensen “IV Cuestiones Críticas”, Universidad de Rosario, Rosario, Argentina, 30 september, 1-2 oktober, 2015: http://www.celarg.org/int/arch_publi/castrocc2015.pdf

Undervisning:

• Vt16: Nybörjarkurs i Spanska, delkursen “Kultur och samhällsliv”; Spanska I, delkursen “Text och litteratur I”; och Spanska III, delkursen “Fackspråklig specialisering med inriktning på Spanskamerika”.

• Ht 15: Nybörjarkurs i Spanska, delkursen “Text och Språkstruktur II”.

• Vt15: Nybörjarkurs i Spanska, delkursen “Text och Språkstruktur I” och delkursen “Text och Språkstruktur II”.

Administrativa uppdrag

Jag är verksam inom Doktorandrådet. 

 

Senast uppdaterad: 28 augusti 2017

Bokmärk och dela Tipsa