Profiles

Camilla Bardel

Camilla Bardel

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 23
E-post camilla.bardel@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 945
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är sedan 2010 professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik. Jag har en bakgrund i romanska språk och jag disputerade år 2000 i italienska vid Lunds universitet. 2013 blev jag professor i italienska vid Stockholms universitet.

Jag har en internationell profil och är involverad i olika samarbeten både vad gäller forskning och utbildning. Jag hyser även ett starkt intresse för frågor som rör samverkan med det omgivande samhället.

För närvarande är jag vicedekan vid humanistiska fakulteten. I uppdraget ingår bl a följande: Leda sektionsberedningen för språkämnena, delta i humanistiska fakultetsnämnden och i humanvetenskapliga områdesnämnden, delta i beredningsgruppen för grund- och avancerad nivå (BUGA), delta i samordningsgruppen för samverkans- och innovationsfrågor (SOSI), samt leda beredningsgruppen för samverkan inom det humanvetenskapliga området. 

Sedan 2015 är jag ordinarie ledamot i fakultetens lärarförslagsnämnd för språkämnena.

Undervisning

Jag har lång erfarenhet av undervisning i språk, språkvetenskap, litteratur och språkdidaktik på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildning, främst inom Stockholms universitet, men även vid andra universitet i Sverige och utomlands. Jag har handlett många uppsatsskrivande på grund- och avancerad nivå, såväl som forskarstuderande i italienska, franska, engelska och språkdidaktik. När det gäller forskarutbildning samarbetar jag gärna över institutions-, och lärosätesgränser och deltar regelbundet i internationella betygsnämnder. Under åren 2012-2015 var jag ansvarig för forskarskolan i de främmande språkens didaktik, FRAM.

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom det breda fältet språkdidaktik. I mina tidigare projekt har jag ägnat mig åt tvärspråkliga influenser i tredjespråksinlärning och flerspråkighet, avancerade nivåer av främmande språks- och andraspråksinlärning, korpuslingvistik och lexikografi. Jag är eller har varit ansvarig för följande externfinansierade projekt: The role of the background languages in third language acquisition. Vocabulary and syntax (Vetenskapsrådet, 2012-2016), Aspects of the advanced French and Italian L2 learner’s lexicon (Riksbankens Jubileumsfond, 2006-2012), The role of the background languages in second language development. Target language Italian (Vetenskapsrådet, 2001-2006). Fr o m 2016 forskar jag inom projektet Learning, teaching and assessment of second foreign languages - an alignment study on oral language proficiency in the Swedish school context (Vetenskapsrådet, 2016-2018), även kallat TAL-projektet, som leds av professor Jonas Granfeldt vid Lunds universitet.

Jag är anlitad för referee-granskning av internationella tidskrifter som Language Learning, Modern Language Journal, Second Language Research, Studies in Second Language Acquisition, m fl.

Jag är även anlitad som bedömare av projektansökningar till olika forskningsråd och fonder, i Sverige liksom i utlandet.

 

 

Senast uppdaterad: 18 augusti 2017

Bokmärk och dela Tipsa