Profiles

Carl Börstell

Carl Börstell

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
Telefon 08-16 12 43
E-post calle@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 332
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand
Forskarskolan i språkvetenskap (FoSpråk)

Institution: Institutionen för lingvistik

Forskning:
Mina forskningsintressen inkluderar teckenspråk, typologi, grammatikalisering, morfologi, negation, grammatisk komplexitet och underordning.

Bland forskningsprojekten jag har arbetat med återfinns undersökningar av ikonicitetet hos tvåhandstecken/-gester i olika teckenspråk och gester, ordföljd i olika teckenspråk, samt annotering av ordklasser och syntaktiska funktioner i Svensk teckenspråkskorpus.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur svenskt teckenspråk (och några andra teckenspråk) använder olika verbala och nominala strategier för objektsmarkering.

Handledare:
Maria Koptjevskaja Tamm (Stockholms universitet)
Irit Meir (University of Haifa)

 

About me

PhD Student
Special Doctoral Programme in Language and Linguistics

Home Department: Department of Linguistics

Research:
My general interests include sign language, typology, grammaticalization, morphology, negation, grammatical complexity, and subordination.

Some of the projects I have worked on include the iconic motivations for using two-handed signs/gestures across sign languages and gesture, word order in different sign languages, and the annotation of word classes and syntactic functions in the Swedish Sign Language Corpus.

My dissertation project deals with how Swedish Sign Language (and other sign languages) make use of verbal and nominal object marking strategies.

Supervisors:
Maria Koptjevskaja Tamm (Stockholm University)
Irit Meir (University of Haifa)

Senast uppdaterad: 6 april 2017

Bokmärk och dela Tipsa