Profiles

Debora Rottenberg

Ansluten forskare, Docent i spanska

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
E-post debora.rottenberg@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 5
Rum B 451
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Publikationer (i DiVA)

Undervisning

Handledning kandidat-, magister-, master- och forskarutbildning.
Examinator uppsatser kandidat-, magister- och mastersnivå
Spanska, Genus, klass och etnicitet, Avancerad nivå

Forskning

Argentinsk litteratur

Pågående projekt
Narrativ om terrorn: De försvunnas barn i den nutida argentinska romanen
Syfet med projektet är att analysera hur romanfiguren barn till försvunna skildras i en korpus bestående av fjorton argentinska romaner om diktaturen och att ställa denna analys i relation till andra, icke-litterära diskurser i samhället.
Att studera dessa romaner – och det återerövrande, den granskning och det uppfinnande av det förflutna de innebär – är relevant eftersom de utgör manifestationer av en kultur där olika samhällsgrupper har olika sätt att förhålla sig till minnet, vilket försvårar skapandet av ett kollektivt minne (Huyssen, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización) som en aktiv, intersubjektiv konstruktion i den mening Halbwachs (1950, La mémoire collective) lägger i begreppet. Att reflektera runt dessa narrativ där terrorn finns inskriven är ett sätt att ta del i diskussionen om relationen mellan litteratur och identitet, litteratur och trauma och litteratur och minne.
Projektet är knutet till det tvärvetenskapliga större projektet Narrativas del terror y la desaparición. Dimensiones fantásticas de la memoria colectiva de la última dictadura en Argentina 1976-1983, placerat på Konstanz Universität. Det inleddes i april 2010 och beräknas pågå under fem år med stöd från Europeiska forskningsrådet, ERC.

Avslutade projekt
Identitetens omskrivningar. Representationen av indianerna och britterna som romanfigurer i den nya argentinska romanen som utspelas i Eldslandet
Syftet med denna studie är att undersöka en samling romaner som äger rum i Eldslandet med indianerna och britterna som romanfigurer och utföra en jämförande analys av representationen av identiteten förstådd som skillnad (Grimson, 2000) och delad erfarenhet (Grimson, 2003).
Korpusen består av Fuegia av Eduardo Belgrano Rawson, 1991, El Fueguino: Jemmy Button y los suyos av Arnoldo Canclini, 1998, La Tierra del Fuego av Sylvia Iparraguirre, 1998, Inglaterra, una Fábula av Leopoldo Brizuela, 1999, och El Silencio de Darwin av Gustavo Daniel Perednik, 2006. Alla dessa romaner är omskrivningar av en grupp av fundamentala texter (Garramuño, 1997: 12), bland andra Pigafetta (ca 1524), Fitzroy (1839) och Darwin (1845).
Studien fokuserar i första hand på en analys av hur de konstitutiva elementen av ”Americanidad” (Quijano y Wallerstein, 1992) skrivs om i romanerna, och i andra hand om förhållandet mellan dessa omskrivna element och frågan om den argentinska identiteten samt om det moderna globala samhällets identitet.
Slutsatsen är att romanerna, förutom Canclini s (1998), avgår från den traditionella representation av britterna och indierna, vilket markerar en skillnad i förhållande till de omskrivna fundamentala texterna.
När det gäller frågan om nationell identitet och att den globala identiteten, finner vi att indianerna i dessa romaner kan tolkas som en metafor för det argentinska folket, särskilt när det gäller den senaste tidens historia, eftersom den delade erfarenheten av situationer av konfrontationer mellan staten och nationen är en del av Argentinas identitet. Dessutom tror vi att indianerna också kan ses som metaforer för dessa sektorer i samhället som lämnas utanför fördelarna med dagens globala värld.

Vetenskapliga uppdrag

120120 Opponent på slutseminarium. Doktorand: Soledad Miguel. Avhandling: Revolución o República. Estudio retórico de los discursos de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto en los meses previos a la Guerra Civil. Göteborgs universitet. Institutionen för språk och litteraturer.

110404 Opponent på halvtidsseminarium. Doktorand Julio Brehaut. Avhandling: Revelaciones de la realidad peruana. Imágenes de lo social en seis novelas peruanas contemporáneas. Stockholms universitet. ISPLA.

091012 Opponent på halvtidsseminarium. Doktorand Oscar García. Avhandling: El guerrillero como tema en la novela centroamericana contemporánea. Stockholms universitet. ISPLA.

Publikationer

1. Referee-bedömda artiklar
Rottenberg, D. (2014) "La representación de la memoria en la producción literaria reciente de Andrés Rivera” In: Études Romanes, Vol. 62, 245-254

Rottenberg, D. (2014) Horror y poesía en Madrugada negra de Cristian Rodríguez. In: Amerika: Mémoires, Identités, Territoires, Vol. 10

Rottenberg, D. (2012). ”Repensando el autoritarismo desde la representación de la memoria en Kadish de Andrés Rivera”. Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani.
University of Bologna. http://confluenze.unibo.it/article/view/3442/2798

Rottenberg, D. (2008). “Identity rewritten: the representation of Indians and Britons in Argentine novels taking place in Tierra del Fuego”. Litteratur och språk, nr 4, s. 110-118. In: http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:113591.

2. Icke referee-bedömda artiklar

Rottenberg, D. 1995 “Los errores considerarlos o reprimirlos?” Moderna Språk, LXXXIX (1), 96-106.    

3. Referee-bedömda konferensbidrag

Rottenberg, D. (2012). “Cuerpos grotescos en la narrativa de Washington Cucurto”. In: Machado-Borges, Thaïs, Charlotta Widmark och Silje Lundgren (editor). Bodies and Borders in Latin America. 8th Workshop of Haina - Nordic Network for Gender Studies in Latin America, augusti 2010, LAIS, Stockholms Universitet. 71-76.
Rottenberg, D. (2011). “La representación del hijo de desaparecido en La casa operativa de Cristina Feijóo”. In: Eva Ahlstedt, Ken Benson, Elisabeth Bladh, Ingmar Söhrman, Ulla Åkerström (editors). Actas del XVIII Congreso de romanistas escandinavos, Romanica Gothobugensia, Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg, 2012. PDF document: http://hdl.handle.net/2077/30607. 2012-10-16. 635-646.
Rottenberg, D. (2011). “La representación del libertador y la independencia en 1810, la Revolución de Mayo vivida por los negros (2008) de Washington Cucurto”. Internationell symposium Självständighet och beroende i Latinamerika – 200 år senare, 27-29 oktober 2010, ISPLA, Stockholms University. Pdf document: http://www.lai.su.se/splas/200%20a%C3%B1os.pdf. 2011-12-12. 101-110.
Rottenberg, D. (2009). “El futuro no es nuestro. Exclusión, desigualdad, violencia e inseguridad en la nueva narrativa latinoamericana”. I: Stockholm Papers in Latin American Studies. Papers and Conference Proceedings. International Conference 2009 Living between Fear and Expectation, Stockholm, 12-14 Maj 2009, University of Stockholm. PDF document: http://www.lai.su.se/gallery/bilagor/STCHLM_PAPERS_RottenbergLAIS09.pdf. 2011-12-12.

4. Monografier
Rottenberg, D. 2008. Reescrituras de la identidad. La representación de indígenas e ingleses en la novela argentina de escenario fueguino. Doctoral dissertation, University of Stockholm. Gothemburg: Intellecta Docusyss.

5. Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker
Rottenberg, D. (2014) “Deber de memoria en Betina sin aparecer. Historia íntima del caso Tarnopolsky, una familia diezmada por la dictadura militar In: Pino, Mirian et al, [ed]. Lenguajes de la memoria I, Córdoba, Argentina: Edición realizada con el auspicio de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba y el Archivo Provincial de la Memoria, 2014, 197-206.

Francia, Guadalupe and Débora Rottenberg (2013) “Kapitel 7: Lärarutbildning i spanska”. In: Francia, Guadalupe and Riis, Ulla [eds]. Lärare, elever och spanska som modernt språk Styrkor och svagheter - möjligheter och hot, Uppsala: Elanders Sverige, 99-104.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2017

Bokmärk och dela Tipsa