Profiles

Emma-Lina Löflund

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 33 31
E-post emma-lina.loflund@slav.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är född i Jakobstad, Finland. Sedan 2007 är jag student vid Stockholms universitet. Tidigare har jag även studerat vid Uppsala universitet, Ivan Franko National University of Lviv, samt vid Novgorods statliga universitet. Utöver ryska har jag studerat ukrainska, engelska, litteraturvetenskap, idéhistoria samt klassisk musik med harpa som huvudinstrument. 

Undervisning

Under vårterminen 2018 undervisar jag i rysk realia, grammatik och text I, (Ryska för nybörjare) och håller också allmänna föreläsningar i rysk litteratur- och kulturhistoria.  

 

Forskning

Doktorand i ryska med litterär inriktning. Mitt forskningsämne är den ryska poesin med början från sekelskiftets symbolism till poesi skriven under revolutions- och krigsåren. Med särskilt stort fokus på de apokalyptiska och eskatologiska strömningar som genomsyrade det litterära landskapet under denna period riktar sig min forskning fram för allt på poeten Maksimilian Volosjins författarskap. Sambandet mellan historiska, mytiska och esoteriska motiv i Volosjins poesi, samt vilka paralleller som kan dras till övrig symbolistpoesi som en övergripande frågeställning är ämnen som jag berör i min forskning. Vidare intresserar jag mig också för Volosjins bildspråk och den säregna neomytologi som både är utmärkande för symbolistpoesin i stort, och som präglar dikter från fram för allt den senare delen av Volosjins författarskap. I min forskning är även andra aspekter av symbolistpoeternas diktning viktiga, så som frågor kring poetens roll, genrebegreppet, intertextualitet och symbolismens rika idéströmning mot bakgrund av den tidiga ryska 1900-talspoesin i stort.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Emma-Lina Löflund vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 4 januari 2018

Bokmärk och dela Tipsa