Profiles

Björn Hammarberg

Professor emeritus

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post ham@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 232
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Professor emeritus i allmän språkvetenskap

Forskning

Andraspråksteori med särskilt fokus på tillägnande- och utvecklingsprocesser i andraspråk hos vuxna språkinlärare samt på egenskaper hos de berörda språken; tredjespråksforskning (språkinlärning och språkanvändning hos flerspråkiga); yttrandeproduktionsprocessen. Funktionella och kognitiva perspektiv på språket. Behandlade ämnen har rört sig inom fonologi, syntax, lexikon och diskurs i svenska, huvudsakligen i ett andraspråkssammanhang.

Senast uppdaterad: 16 maj 2017

Bokmärk och dela Tipsa