Profiles

Björn Hammarberg. Photo: B Hammarberg

Björn Hammarberg

Professor emeritus

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post ham@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 232
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Professor emeritus i allmän språkvetenskap

Forskning

Huvuddelen av min forskning rör tillägnande och utveckling av andraspråk, som en aspekt av allmän lingvistik. Mitt arbete inom detta område har sitt fokus på vuxnas tillägnande och användning av svenska som andraspråk och i samband därmed på egenskaper hos svenskan och andra involverade språk. Ämnen inom grammatik, lexikon, fonologi, diskurs och yttrandeproduktion behandlar jag i regel i ett kognitivt och funktionellt perspektiv.

En longitudinell korpus av vuxna inlärares L2-svenska (ASU-korpusen) har byggts upp under min ledning och tillhandahålles som forskningsresurs. Den kombinerar talad och skriven produktion från inlärare med en kontrolldel från infödda svenskar.

Ett av mina intresseområden är utvecklingen av tredjespråk (eller tertiärspråk, L3) och individuell flerspråkighet. Här utgår jag från antagandet att en dynamisk flerspråkig repertoar är den normala formen av språklig kompetens hos människan. Huvudbidrag på det här området är dels en omfattande fallstudie av tillägnandeprocesser i L3, dels en kritisk analys av några grundläggande begrepp i den ännu unga forskningen om tredjespråk.

Ett tidigare forskningsintresse har varit andraspråksfonologi och formandet av det tidiga inlärningsstadiets fonologiska interimspråk (interlanguage), dvs framväxten av det som uppfattas som uttal med främmande brytning. En central aspekt här var den roll som graden av fonetisk naturlighet i L1 spelar för tvärspråkligt inflytande på inlärarlösningar i L2.

Forskningsresurs

ASU-korpusen

Projektbeskrivning [länk]

Användargränssnittet ITG och manualer https://spraakbanken.gu.se/swe/it-baserad-grammatikinl%C3%A4rning

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2017. Björn Hammarberg. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 55 (1), 3-22

    Potential multilingualism is a characteristic property of human language. This paper adopts a usage-based, complex-systems approach in discussing two different but interrelated perspectives on how multilingualism takes shape in individuals: the development of a linguistic repertoire over time (macro time perspective) and the processes of language use and acquisition in specific situations (micro time perspective). The concept of L3 has a role at the micro time level, in the situations of language use. A variable model of the situation of language use and acquisition in micro time is proposed. It adopts a factor approach which is inspired by Hufeisen's Factor Model, but extends that model so as to be applicable to more variable stages and forms of linguistic repertoires. The connection between dynamic processes in micro and macro time is illustrated by data from a longitudinal test of phonological production which exposes both specific usage events and an evolving pattern.

Visa alla publikationer av Björn Hammarberg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 22 januari 2018

Bokmärk och dela Tipsa