Profiles

Helena Bergström. Photo: Niklas Björling.

Helena Bergström

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 765 05
E-post helena.bergstrom@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagv 16b
Rum 238
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor och studierektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Undervisning

I förskollärarprogrammet undervisar jag framför allt kring intervjumetod, kurser om barns uppväxtvillkor och etiska möten i förskolan samt handleder självständiga arbeten.

Forskning

Nyckelord

Identitet, omsorg, normalitet, transsexualitet, kön, övergrepp i förskolan

Forskningsintressen

I min forskning har framför allt frågor om identitet, omsorg och normalitet berörts, särskilt i nära relationer som familj. I min magisteruppsats När kön är ett beslut (2001) undersökte jag hur kön konstruerades socialt och kroppsligt genom föräldrars sätt att förstå sitt föräldraskap, sitt barn och den vård barnet fick i och med att dess könstillhörighet ansågs oklar. I min avhandling Kön och förändring. Kontinuitet och normalitet i anhörigas relationer till transsexuella (2007) studerades anhörigas meningsskapande kring relation, kön och identitet när en närstående identifierar sig som transsexuell. Efter disputationen har jag tillsammans med pedagogen Petra Roll Bennet arbetat med analyser av föräldraintervjuer om deras relationer till barn med diagnosticerad ohälsa som övervikt och fetma (Bergström & Roll Bennet 2013, 2014) samt unga vuxna som transpersoner (Bergström & Roll Bennet 2014, under arbete). På senare tid har mina forskningsfrågor berört förskolan och tillsammans med Christian Eidevald och Anna Westberg Broström undersöker jag frågor kring omsorg och övergrepp kopplat till förskollärares professionella roll och kön. Jag har också, genom arbete i projektet Ungmods, intresserat mig för ungas villkor för meningsskapande, lärande och jagutveckling via bruket av digitala medier. 

Forskningsprojekt

Män i förskolan och sexuella övergrepp

Senast uppdaterad: 15 december 2016

Bokmärk och dela Tipsa