Profiles

Henrik Dunér

Henrik Dunér

Webbredaktör

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 38 78
E-post hdr@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 8
Rum FHV 8:C 114
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Min främsta arbetsuppgift är att utveckla och uppdatera struktur och innehåll på institutionens webbsidor och ansvara för institutionens webbservrar. De flesta webbsidor ligger sedan 2007 i det universitetsgemensamma CMS-verktyget Polopoly, i vilket jag är institutionens huvudredaktör.

Jag håller även i några FileMaker-databaser, som fortfarande ligger till grund för olika webbsidor, i första hand våra publikationsdatabaser Annual Report och PsychLib, båda under avveckling. Jag ansvarar även för inmatningen i DiVA av forskarnas alla publikationer (via min egen hjälpdatabas LARD).

En trevlig omväxling i arbetsuppgifterna är att ta foton till hemsidan.

Jag administrerar vidare institutionens epostlistor. Studenternas allmänna epostlistor för de olika kurserna ligger fortfarande i Mondo. Sedan 2011 används huvudsakligen Fastreg för kursanknutna mailutskick. Dessutom har personalen och olika institutionella grupper egna listor som ligger i programmet Mailman. Kontakta mig om du saknas på någon lista eller vill tas bort eller... skulle vilja lägga upp ytterligare listor.

Övriga arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med layoutarbeten för broschyrer, posters mm, och skriva ut färgutskrifter upp till och med A3-format.

Mer än 35 år på Psykologiska institutionen

Jag har jobbat på Psykologiska institutionen till och från sedan mitt första sommarjobb 1981, då jag kodade enkäter och stansade hålkort åt ett forskningsprojekt. (Den kaffemugg jag då fick använder jag än idag till såväl kaffe som nyponte.) Sedan jobbade jag som skrivvakt under många år, parallellt med mina studier, som inkluderar Grundkurs i psykologi. I februari 1987 hoppade jag in som vikarie på expeditionen för "övrig grundutbildning". Senare fick jag en tillsvidareanställning och jobbade på expeditionen till hösten 1998, då jag fick en nyinrättad anställning som IT-pedagog. Från och med 2017 är min titel kort och gott webbredaktör som bättre speglar mina arbetsuppgifter.

Jag sitter tillsammans med övrig datorpersonal i Datorenhetens lokaler på plan 1 i Frescati Hagväg 8.

Jag var redaktör för institutionens interna Nyhetsbrev mellan september 1999 och september 2011. Nyhetsbrevet publicerades varje månad under terminstid och finns fortfarande arkiverat på webben. Under 2011 sjösattes mer än ett stort IT-system på institutionen (Fastreg och helt nya webbsajten i Polopoly 9) vilket gjorde att Nyhetsbrevet ställdes in under flera månader, och det hämtade sig aldrig efter det. I dess ställe kom i september 2014 äntligen en intern nyhetsblogg igång i samband med en uppfräschning av intranätet K@nelbloggen.

Uppdrag

Jag var styrelsemedlem i universitetets persondatorförening PDF.SU (tidigare SUMac) 1994 till 2001. Jag var den tekniskt/administrativa (T/A) personalens ordinarie representant i institutionsstyrelsen mellan oktober 1999 och december 2011. Jag var ordförande i institutionens datorkommitté mellan 2002 och 2005 (då den lades ner). Mellan 2008 och 2014 var jag ordinarie styrelseledamot och sekreterare i ITB, Institutet för Tillämpad Beteendevetenskap, som har hand om Psykologiska institutionens uppdragsutbildning. Sedan 2016 är jag styrelsemedlem och ständig sekreterare i Konst- och Kulturföreningen Frescati Hage, som försöker ge en kulturell guldglans åt vardagens vedermödor på Psykologiska institutionen.

Senast uppdaterad: 18 maj 2017

Bokmärk och dela Tipsa