Profiles

Karen Haandrikman

Karen Haandrikman

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
Telefon 08-16 19 87
E-post karen.haandrikman@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 323
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är universitetslektor i Kulturgeografiska Institutionen vid Stockholms Universitet och jobbar inom profilen Befolkningsgeografi, Migration och GIS.

Titel: Docent

Rum: X323, Geovetenskapenshus, Frescati

Undervisning

  • Befolkningsgeografi, del i Kulturgeografi I och Samhällsplanering I (KG1201/ KG1217)
  • Migration och globala processer, moment 1 i Kulturgeografi II (KG2209)
  • Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv (KG7206
  • Vetenskapliga förhållningssätt, källor och metoder, moment 4 i Samhällsplanering II (KG1218)
  • Samhällsplanering III C-uppsats (KG3217)
  • Master uppsats i Kulturgeografi, Geografi och Demografi

Forskning

På engelsk version finns information om publikationer mm.

Senast uppdaterad: 17 januari 2018

Bokmärk och dela Tipsa