Profiles

Karen Haandrikman

Karen Haandrikman

Forskare

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
Telefon 08-16 19 87
E-post karen.haandrikman@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 323
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är universitetslektor i Kulturgeografiska Institutionen vid Stockholms Universitet och jobbar inom profilen Befolkningsgeografi, Migration och GIS.

Titel: Docent

Rum: X323, Geovetenskapenshus, Frescati

Undervisning

 • Befolkningsgeografi, del i Kulturgeografi I och Samhällsplanering I (KG1201/ KG1217)
 • Migration och globala processer, moment 1 i Kulturgeografi II (KG2209)
 • Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv (KG7206
 • Vetenskapliga förhållningssätt, källor och metoder, moment 4 i Samhällsplanering II (KG1218)
 • Samhällsplanering III C-uppsats (KG3217)
 • Master uppsats i Kulturgeografi, Geografi och Demografi

Forskning

 • SIMSAM programmet för demografisk forskning (Vetenskapsrådet), PI Gunnar Andersson. 2014-2019.
 • Boendesegregation in fem Europeiska länder (Urban Europe / Formas), PI Karen Haandrikman. I Sverige med Michael Nielsen, Eva Andersson och Bo Malmberg. Samarbete med Department of Human Geography & Sociology, University of Oslo; Statistics Denmark; the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute; och Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel. 2014-2017. Projekt hemsida
 • Möjligheter och hinder: att identifiera dolda resurser och kompetenser hos invandrarkvinnor för att främja entreprenörskap i svenska regioner (Formas), PI Karen Haandrikman. Med Natasha Webster. 2017-2019.
 • Äpplen som faller långt från träden. Barndomens sociala kontext och dess betydelse för intergenerationell social mobilitet (Vetenskapsrådet), PI Maria Branden. 2017-2019.
 • Migranters livsförlopp: flyttningar, familj, arbete, utbildning och socialförsäkring i Sverige 1990-2016 (Forte). PI Bo Malmberg. 2017-2022. Projekt hemsida.
På engelsk version finns information om publikationer mm.

Senast uppdaterad: 4 september 2017

Bokmärk och dela Tipsa