Profiles

Monica Lindvall

Monika Lindvall

Projektledare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post monica.lindvall@andrasprak.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10, E-F
Rum 208 paviljongen E-F
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk där jag har ett särskilt ansvar för gymnasieskolan samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, innebär olika uppdrag för att förbättra flerspråkiga elevers och studerandes lärande både i svenska som andraspråk och i andra ämnen.

Jag ansvarar för kompetensutbildningsinsatser, nationella konferenser och nätverk samt samarbete med och uppdrag för lärosäten och myndigheter. För Skolverket har jag bland annat tillsammans med kollegan Anna Kaya skrivit en text till Läslyftet. Tillsammans med en komvuxkollega har jag redovisat ett  forskningsprojektet  om Strategier för läsförståelse för vuxna. Jag administrerar Facebook-grupperna: Språkintroduktion, Lärare i svenska som andraspråk på gymnasiet & gymnasiala vux, Lärare inom grundläggande vuxenutbildning NC och Syv forum svenska som andraspråk.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med utgångspunkt i genrepedagogisk teoribildning, bedömningsaspekter, läsning, undervisning för nyanlända ungdomar inom språkintroduktionsprogrammet och vuxendidaktiska frågor är mina fokusområden.

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad lärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska och behörig för grundskolans år 7-9 samt för gymnasiet. Efter avslutade lärarstudier  1990 har jag till större delen arbetat inom vuxenutbildningen och med ämnet svenska som andraspråk samt undervisat vid Institutionen för språkdidaktik Stockholms universitet.

Utöver min tjänst på Nationellt centrum för svenska som andraspråk arbetar jag deltid som lärare i svenska som andraspråk på komvux i Stockholms stad.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 18 september 2017

Bokmärk och dela Tipsa