Profiles

Per-Arne Bodin

Per Arne Bodin

Professor i slaviska språk med litterär inriktning

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 43 86
E-post per-arne.bodin@slav.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Professor Per-Arne Bodin

 

Per-Arne Bodins forskning rör sig om den ryska modernismen och dess förhållande till den ortodoxt-kristna traditionen. Han har också publicerat ett flertal artiklar om modern polsk litteratur och dess förhållande till en bred kulturtradition. Ytterligare forskningsområden är språk och politik och ukrainistik. Verksam också som populärvetenskaplig författare.

Kontaktuppgifter & publikationer i Diva

 

Per-Arne Bodin, som disputerade 1976, är professor i slaviska språk med litterär inriktning. Hans forskning har rört sig om den ryska modernismen (framför allt Osip Mandelstam och Boris Pasternak) och dess förhållande till den kristna och framför allt till den ortodoxt-kristna traditionen som inflytande, polemik, intertext och poetik. Ett särskilt område som intresserat honom är förhållandet mellan litteratur och ikoner och mellan litteratur och hymn. Han har också gett ut ett flertal artiklar om modern polsk litteratur (Herbert, Szymborska och Miłosz) och dess förhållande till en bred kulturtradition. Han har dessutom publicerat ett stort antal arbeten om den ryska ortodoxa kyrkan och dess fromhetstradition. Verksam också som populärvetenskaplig författare och skönlitterär översättare.

För närvarande forskar han dessutom om de moderna konservativa ryska författarna och deras språkutopier. Han arbetar också med frågan om hur olika ryska topoi (med de ryska semiotikernas begrepp: kulturogemer) förvandlas i den postmoderna ryska kulturen. Ytterligare ett intresseområde är temat terrorism i den ryska litteraturen och särskilt i poesin från 1800-talet och fram till idag och vidare frågan om litteratur och våld.

Biografiska data

  • född 1949 i Boteå
  • filosofie doktor 1976
  • professor i slaviska språk med litterär inriktning 2001
  • ledamot av Nathan Söderblomsällskapet (preses 2003)
  • ledamot av Pro fide et Christianismo 2004
  • ledamot av Vitterhetsakademien 2006
  • teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet
  • hedersdoktor vid Uppsala universitet 2011

Forskning

xxx

Senast uppdaterad: 1 november 2017

Bokmärk och dela Tipsa