Profiles

Pil Rasmussen

Pil Rasmussen

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 34 15
E-post pil.rasmussen@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 402
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP). Mitt arbete fokuserar på kopplingen mellan organismer ovan och under jord, särskilt hur klimatförändringar och fragmentering av habitat kan påverka markmarkorganismer och vad för konsekvenser detta har för artinteraktioner, biologisk mångfald och ekosystemens funktion.

I min grupp är Ayco Tack (min handledare) och Maria Faticov (doktorand).

 

Annat

Jag är ordförande i doktorandrådet. Om du är en doktorand på DEEP eller funderar på att bli en doktorand, är du välkommen att kontakta mig om du har några frågor.

 

Undervisning

Jag har undervisat på kurserna: Ecology I och Molecular Plant Microbe Interactions.

 

Vetenskaplig kommunikation

Jag är medlem av kommunikationgruppen på DEEP. Följ oss på Instagram och Twitter.
Eller föjl mig personligen.

 

Här en blogginlägg jag skrev för The Nesslings Foundation, som finansierar min doktorandtjänst

Soil- the treasure chest of the ecosystem services

What happens in the soil can have a huge impact on ecosystems and ecosystem services, such as plant biodiversity, agricultural pests and invasive species. Soil communities consists of a vast number of different organisms; bacteria, fungi, nematodes, worms and insects and many more. My work focuses mainly on arbuscular mycorrhizal fungi and nematodes.

Nematodes, also called roundworms, are found in a lot of different environments; sea and fresh water and in soil from the tropics to the polar regions, some of these even lead a parasitic lifestyle. Nematodes are easily affected by changes in the soil, especially due to agricultural practices such as cultivation and addition of fertilizers and pesticides. This makes them great indicators of disturbances in the soil.

Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi are a very important symbiosis between fungi and plant roots, and this symbiosis is found in more than 80% of all plants living today. AM fungi provide the plants with a lot of benefits; the main one is providing the plant with nutrients in exchange for sugar, but they have also been shown to protect the plant against drought, herbivores and pathogens. Therefore, it is not an understatement to say that AM fungi are critical to plant performance.

Very little is known about how human mediated effects on the climate, such as changes in temperature, nutrient enrichment, drought etc. affect AM fungi and nematodes, and even more importantly, how changes in these organisms can affect the performance of above ground organisms and interactions. This is exactly what I am investigating.

Senast uppdaterad: 19 juni 2017

Bokmärk och dela Tipsa