Profiles

Ragnar Elmgren

Ragnar Elmgren

Professor i brackvattensekologi

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 40 16
E-post ragnar.elmgren@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 224
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag studerade från 1963 zoologi, kemi, filosofi och nordisk och jämförande fornkunskap vid Stockholms universitet och disputerade 1976 i zooekologi på avhandlingen “Baltic Benthos Communities and the Role of the Meiofauna”. Jag blev samma år forskarassistent vid zoologiska institutionen, och var 1977-78 tjänstledig för forskning om ekologiska effekter av oljeförorening vid Marine Ecosystems Research Laboratory, Graduate School of Oceanography, University of Rhode Island, USA. Efter hemkomsten har min forskning gällt Östersjöns ekosystem, särskilt bottenfaunans ekologi, eutrofieringens orsaker och effekter, cyanobakterieblomningar och kustförvaltning. Jag blev docent 1979 och 1990 professor i brackvattensekologi vid systemekologiska institutionen. Jag var prefekt för zoologiska institutionen 1980/81, för systemekologiska institutionen 2003-2008 och prodekanus för naturvetenskapliga fakultetens biologiska sektion 1993-1995.

 

Jag medverkade i EU-projekten BASYS, SIGNAL and SPICOSA och i Mistraprogrammen SUCOZOMA and MARE. Jag var huvudhandledare för 20 doktorander som tog doktorsexamen i zooekologi, marin ekologi och systemekologi. Jag koordinerade 2010-2015 Stockholms universitets strategiska forskningsprogram Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM (www.su.se/beam).

 

Min nuvarande forskning gäller ekosystembaserad förvaltning av Östersjöns miljö, eutrofiering, cyanobakterieblomningar och bottenfauna.

 

Jag var en av 1360 medverkande i Millennium Ecosystem Assessment som 2005  ärades med det andra  Zayed International Prize for the Environment. Året efter fick jag Polska havsfiskeinstitutets  Demelmedalj och 2011 Stockholms universitets Marina centrums “Askö 50 Year Award” samt den åländska Östersjöfondens Stora pris (http://www.ostersjofonden.org/text.con?iPage=7&m=18).

Jag pensionerades 2011 men återanställdes halvtid till utgången av 2015 för att fortsatt koordinera BEAM-programmet och deltaga i några forskningsprogram, och arbetar fortfarande 25% med att sammanfatta data från 46 år av forskning.

Senast uppdaterad: 19 juni 2017

Bokmärk och dela Tipsa