Profiles

Torun Zachrisson

Torun Zachrisson

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 42 62
E-post torun.zachrisson@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 451
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2016. Torun Zachrisson. Møt mennesket, 45-48

  Kraniedelar av minst 4 spädbarn hittades på Bø på Jæren, västra Norge i en myr i samband med nyodling. I myren fanns en tvillingkälla med rödfärgat vatten och spädbarnsskallarna hade deponerats i en av dem någon gång under perioden år 1–400 e.Kr. Fyndet är unikt i ett nordiskt perspektiv, men har beröringspunkter med fynd från andra samtida våtmarker. Detta, liksom fyndets landskaps- och bebyggelsemässiga sammanhang, diskuteras i den korta artikeln.

 • 2016. Torun Zachrisson. Stockholm före Stockholm

  Stockholm växte fram i ett landskapsavsnitt med särskilda kvaliteter. Ön låg tätt intill men mellan järnåldersbygderna och i den stora farleden in och ut från Svetjud. Dessutom var ön placerad där flera territoriella gränser sammanstrålade. Vikingatida föremål talar för att de människor som rört sig i hamnar och på Stadsholmen även rört sig på platser som Birka och Sigtuna, liksom förmodligen i österled. Så fort Mälaren skapas omkring år 1000 tycks passagen genom Norrström ha kontrollerats av en spärr i farleden. Vid samma tid lades en rad silverskatter ner på farledsnära platser. Strax därefter finns de första tecknen på fast bebyggelse på Stadsholmen. Stockholms speciella karaktär i äldre tid har sin grund i platsens roll för sjöfarten, särskilt sjökrigsorganisationen under vikingatid och tidig medeltid.

 • 2015. Torun Zachrisson. Grävda minnen
 • 2014. Torun Zachrisson. Namn och bygd, 250-256
 • 2014. Torun Zachrisson. Den heliga platsen: Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15-18 september 2011, 87-126

  Ett urval av järnålderns kultplatser i Mellansverige belyses. I fokus är kultplatsernas roll i den publika kulten. På vilken samhällelig nivå kan vi placera kultplatsen, hur många människor kan den ha betjänat och vilken karaktär har den haft?

 • 2014. Torun Zachrisson. Saga och sed

  The oral traditions and the archaeological context of the lake Bokaren are in focus in this article. During the Late Iron Age a cultic site where humans and animals were ritually killed was placed in the lake. Nearby was a contemporaneous elite settlement called Hov, marked by a concentration of large burial mounds. Many hundreds of years later a master fiddler was born and bred by the lake. He learnt his extraordinary musical skills from näcken. This occurred at the stream running out of lake and thus by the waters that had passed through platform in the lake with the remains of human and animals. This is viewed as no coincidence, instead it is argued that the oral traditions of näcken can be understood in a deeper time perspective than has formerly been applied.

 • 2014. Torun Zachrisson. Seen through a millstone, 181-192

  Rotary querns were introduced at the same as the oldest known bread appeared in the Nordic countries, c. AD 200. Since these type of querns were very efficient, bread could have been baked and consumed in most social milieus. But this was not the case. The rotary querns first appear at elite settlements, so-called central places, were the cultic dimensions are marked. Altogether the social acceptance for bread in Iron Age Sweden seems to have been slow.

  Kvarnberget in Sala, Västmanland in the region north of Mälaren, is a millstone quarry mountain known from a written source from AD 1490. The quarry was located on the grounds of a lost settlement called Onsala, later split into the villages Ösby and Åby. Onsala might be interptreted as the god Odin's hall or sal. The lost settlement is situated next to a settlement called Hov, a place name that can be interpreted as a settlement where cultic rituals took place. A quarry mountain on the grounds of a Late Iron Age settlement bearing a name connected with the god Odin is an unexpected combination in this region of Sweden, where the plains transitions into the wooded area Bergslagen, renowned for its production of silver, copper, iron and other minerals. Kvarnberget is poorly known but can contribute to a general discussion on the social contexts for the production sites for rotary querns, as well as reflect on the milieus were bread was eaten.

Visa alla publikationer av Torun Zachrisson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 25 augusti 2017

Bokmärk och dela Tipsa