Övergripande föreskrifter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Regelboken
  5. Bok 1
  6. Övergripande föreskrifter

Övergripande föreskrifter

Upphovsrätt och kopieringsavtal

  • Kopieringsavtal 2014-01-07 Nytt avtal om kopiering inom universitets- och högskoleområdet gällande fr.o.m. den 1 januari 2014.
  • Riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial 2013-01-25 Riktlinjerna beskriver vad som gäller avseende lärarens upphovsrätt till undervisningsmaterial och universitetets nyttjanderätt till materialet.

Granskning

Innehållet i bok 1 är aktualitetsgranskat den 30 november 2015 av Kajsa Ljung, Avdelningen för planering och ledningsstöd

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se