Arbetsordning

Universitetsstyrelsen har 2017-04-28 fattat beslut om en reviderad Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.2.1-1367-17). Den reviderade Arbetsordningen träder ikraft från och med 2018-01-01 och ersätter det tidigare beslutet fattat av universitetsstyrelsen 2016-10-28 (dnr SU FV-1.2.3-3289-16). Nuvarande Arbetsordning gäller alltså till och med 2017-12-31.

 Arbetsordning med regler för delegering (187 Kb) (fr.o.m. 2018-01-01)

 Arbetsordning med regler för delegering (187 Kb) (upphör att gälla 2017-12-31)

  

Besluts- och delegationsordning

Rektor har 2016-06-30 fattat beslut om en ny Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet (dnr SU FV 1.1.2-2111-16). Beslutet träder ikraft från och med 2016-07-01 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2015-06-25 (dnr SU FV 1.1.2-2168-15).

Förvaltningschefen har 2017-09-14 fattat beslut om en revidering av förvaltningchefens delegationer i kap. 4.1 i Besluts- och delegationsordningen, se pdf-filen nedan. Revideringen träder i kraft 2017-09-15 och beslutet ersätter alltså kap. 4.1 i nuvarande Besluts- och delegationsordning.

 Besluts- och delegationsordning 2016-07-01 (pdf) (485 Kb) (träder i kraft 2016-07-01)

 Besluts- och delegationsordning 2015-07-01 (pdf) (482 Kb) (upphör att gälla 2016-06-30)

 

För delegationsbeslut fattade av fakultetsnämnderna, se respektive fakultets hemsida nedan:

Humanistiska fakulteten
Juridiska fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten