Ansvarig enhet: Studentavdelningen
Kontaktperson: Jerker Dahne

Rektor 2007-03-22, Dnr SU 451-0619-07
Examensbilagan Diploma Supplement skall bifogas examina på forskarnivå som utfärdas fr.o.m. den 1 juli 2007.

Diploma Supplement skall inte utfärdas retroaktivt för examensbevis på forskarnivå som utfärdats före den 1 juli 2007.