2.3.2.1 Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet
2.3.2.2 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå
2.3.2.3 Riktlinjer för samarbete mellan Stockholms universitet och högskola utan eget vetenskapsområde i forskarutbildningen
2.3.2.4
2.3.2.5 Definition av skuggdoktorand
2.3.2.6 Diploma Supplement för examina på forskarnivå
2.3.2.7 Examensbenämningar för examina på forskarnivå