Anvarig enhet: Ledningskansliet

Rektor 2013-06-19, dnr SU FV 1.1.2-1931-13

Rektor har 2013-06-19 fattat beslut om nya regler för tentamensskrivningar (dnr SU FV 1.1.2-1931-13). Beslutet gäller från och med 2013-07-01 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2010-05-26 (dnr SU 301-0176-10).

Se även Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet ochRiktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

Den engelska översättningen av reglerna för tentamensskrivningar kommer att revideras inom kort (nedanstående översättning av reglerna gäller endast t.o.m. 2013-06-30).