Representation3.1.1
3.1.2 Representation
3.1.3 Externa medel, sponsring
3.1.4 Stipendier, priser
3.1.5 Stiftelser
3.1.6 Internrevision
3.1.7 Anlitande/anställning, juridisk person
3.1.8 Finansiering av gemensamma kostnader
3.1.9 Hantering av medel för särskilda ändamål
3.1.10 Riktlinjer för köp och försäljning av lärartjänster