Riktlinjer för köp och försäljning av lärartjänster

Beslut som anknyter till detta beslut finns i bok 4
Beslut Bok 4