Ekonomi

Anlitande, anställning m m

Attest- och utanordning

Ekonomisk uppföljning

  • Rutiner för ekonomisk uppföljning 2014-08-20 Rektor har den 19 juni 2014 beslutat om rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.5-1936-14). Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat av rektor den 27 juni 2013 (dnr SU 70-1228-12) .

Externa medel, sponsring

Gåvo- och donationsmedel

Internrevision

Representation, mutor

  • Reviderade riktlinjer för representation Rektor har den 25 februari 2016 beslutat om nya riktlinjer för representation och gåvor m.m. Beslutet ersätter tidigare beslut om riktlinjer för representation och gåvor m.m. (dnr SU FV 1.1.2-1757-14).
  • Riktlinjer för att förhindra mutor Rektor har den 18 oktober 2012 beslutat om Riktlinjer för att förhindra mutor vid Stockholms universitet.

Riktlinjer avseende misstänkta ekonomiska oegentligheter

Stiftelser

Granskning

Innehållet i bok 3.1 är aktualitetsgranskat november 2016 av Bertil George, Ekonomiavdelningen.

Innehållet i bok 3 avsnitt Teknik är aktualitetsgranskat den 19 januari 2016 av Ann-Marie Larsson, Tekniska avdelningen.

Innehållet i IT-delen är aktualitetsgranskat den 15 november 2016 av Benita Falenius, IT-avdelningen.

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se