Ekonomi

Riktlinjer avseende misstänkta ekonomiska oegentligheter

Riktlinjer avseende åtgärder vid upptäckta eller misstänkta ekonomiska oegentligheter vid Stockholms universitet. (Beslut 2013-04-25, Dnr: SU FV-1.1.1-1227-13.

Ekonomisk uppföljning

  • Rutiner för ekonomisk uppföljning 2014-08-20 Rektor har den 19 juni 2014 beslutat om rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.5-1936-14). Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat av rektor den 27 juni 2013 (dnr SU 70-1228-12) .

Attest- och utanordning

Representation, mutor

  • Reviderade riktlinjer för representation Rektor har den 5 juni 2014 beslutat om nya riktlinjer för representation och gåvor m.m. Beslutet ersätter tidigare beslut om riktlinjer för representation och gåvor m.m. (dnr SU309-2894-12). Riktlinjerna finns i Regelboken, bok 3.
  • Riktlinjer för att förhindra mutor Rektor har den 18 oktober 2012 beslutat om Riktlinjer för att förhindra mutor vid Stockholms universitet.

Externa medel, sponsring

Stiftelser

Internrevision

Anlitande, anställning m m

Granskning

Innehållet i bok 3.1 är aktualitetsgranskat mars 2011 av Niklas Wester/Marianne Aspenberg, Ekonomiavdelningen.

Innehållet i bok 3 avsnitt Teknik är aktualitetsgranskat den 7 december 2012 av Ann-Marie Larsson, Tekniska avdelningen.

Innehållet i IT-delen är aktualitetsgranskat den 3 december 2014 av Benita Falenius, IT-avdelningen.

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se