3.3.1 Säkerhet

Stockholms universitets säkerhetspolicy, dykregler m.m.

3.3.2 IT

Föreskrifter och regler för användande av universitetets datorer.

3.3.3 Lokaler

Information om lokaluthyrningsregler, regler för studentfester, regler för lokalinnehav, affischering m.m.