Säkerhet

Stockholms universitets säkerhetspolicy, dykregler m.m.

IT

Föreskrifter och regler för användande av universitetets datorer.

Lokaler

Information om lokaluthyrningsregler, regler för studentfester, regler för lokalinnehav, affischering m.m.