Allmänna regler

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Regelboken
  5. Bok 4
  6. Allmänna regler
  7. Införande av klimatkompensation för flyg

Införande av klimatkompensation för flyg

Införande av klimatkompensation för universitetets alla tjänsteresor med flyg fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-12-31.

Rektors beslut 2014-11-20, dnr SU FV-2.10.1-3105-14.

Ansvarig enhet: Tekniska avdelningen

Klimatkompensering utförs genom investering i CDM (Clean Development Mechanism) projekt, godkända av FN:s CDM Board, och med hänsyn till de sociala aspekterna av hållbar utveckling (Gold Standard) .

Klimatkompensationen kommer att läggas automatiskt på priset för biljetten när beställningen utförs hos BDC Travel. Det är alltså den som betalar för flygresan som klimatkompenserar.

Avgiften för klimatkompensation är 118 kronor för en enkel resa. Den är beräknad så att intäkterna gemensamt ska kompensera för universitetets totala utsläpp av koldioxid från flygresor.

Den enhetliga avgiften innebär att de kortare resorna relativt sett bär en större kostnad och de längre resorna en lägre kostnad. Detta stödjer universitetets målsättning om ökad internationalisering samt mötes- och resepolicyns målsättning att tjänsteresor i så stor utsträckning som möjligt ska ersättas med resfria möten. Enligt universitetets anvisningar för klimatanpassat resande och resfria möten rekommenderas att en flygresa ersätts med tågresa för sträckor kortare än 500 km samt att man överväger möjligheten att resa med tåg om sträckan överstiger 500 km.

Det är viktigt att införandet av klimatkompensering av tjänsteresor med flyg inte leder till att flygresandet ökar. I samband med den centrala miljöhandlingsplanen för 2014 och 2015 ska institutioner (motsvarande) se över sina resvanor och införa åtgärder för att begränsa tjänsteresornas klimatpåverkan. Universitetets miljömål för 2014 och 2015 är att utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med flyg, per helårsanställd, ska inte öka jämfört med 2012 års nivå.

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Granskning

Innehållet i bok 4 är aktualitetsgranskat den 10 december 2015 av Tarja Kohandani, Personalavdelningen.

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se