Italienska

Studier i italienska vid Stockholms universitet

Intresset för Italien är i dag mycket stort, och italienska talas som modersmål av cirka sjuttio miljoner människor. Drygt sextio miljoner av dem bor i Italien och Schweiz, men språket talas också i länder som Argentina, Australien, USA, Kanada, Eritrea, Somalia och Libyen. Det är dessutom mycket populärt som främmande språk för människor runt om i världen.‪ ‪På arbetsmarknaden är det en merit att kunna italienska om man t.ex. vill arbeta med turism, undervisning, juridik, journalistik, förlagsverksamhet, mode och design. Italien är en av världens största ekonomier och en av Sveriges viktigaste handelspartner. Över 200 svenska företag finns representerade i Italien, vilket gör att det finns en efterfrågan inom näringslivet på goda kunskaper i italienska, liksom på tolkar och översättare.‪

Aktuella utbildningar i italienska

Italienska – kurser på avancerad nivå

Italienskan har ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin.

Kontakt

Prefekt
Ken Benson

Studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
Hans-Roland Johnsson

Studierektor på forskarnivå
Laura Álvarez