Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) och ställföreträdande prefekt (vice ordförande).

Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studeranderepresentanter från utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.

Självskrivna ledamöter

Prefekt, ordförande, Ken Benson, professor
Ställföreträdande prefekt, vice ordförande, Laura Álvarez López, professor.

Kategori lärare (5 ordinarie)

Ordinarie ledamöter:
Maria Bernal, docent
Per Förnegård, docent
Tzortzis Ikonomou, Universitetslektor
Erika Kihlman, docent
Cecilia Schwartz, universitetslektor

Gruppsuppleanter:

1. Anders Bengtsson, professor
2. Fanny Forsberg Lundell, docent
3. Christophe Prémat, bitr universitetslektor

TA-personal (1 ordinarie)

Ordinarie: Anne-Cathrine Laurell, administratör
Suppleant: Ann-Marie Lenndin, byråsekreterare

Kategori student/doktorandrepresentanter (3 ordinarie)

Doktorand, ord ledamot: Azucena Castro
Doktorand, suppleant: Luc Lefebvre
Student, ordinarie ledamot: Maria Jesus Andrade Donoso
Student, ordinarie ledamot: Rodrigo Pulido Moreno

Student, suppleant: Sofia Brusling
Student, suppleant: Daniel Ponce Marambio