Behörighet

Grundnivå

Grekiska I, 2, 15 hp


Avancerad nivå

Grekiska - Sofokles, 7.5 hp
Grekiska - Prosa, 7.5 hp