Kursen ger en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen. Inom kursen betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och språkliga register. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

Vt18 | Schema | Kursplan och anmälan