Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att fortsätta studera franska på högre nivåer. Kursen fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen kräver inte några förkunskaper i franska. Föreläsningarna ges på svenska. Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Godkänd kurs ger behörighet till Franska, förberedande kurs II vid Stockholms universitet.

V18 | Deltid kväll grupp 1 | Deltid kväll grupp 2 Kursplan och anmälan

H17 | Deltid kväll grupp 1 Deltid kväll grupp 2 | Kursplan och anmälan