Genom modern språkvetenskapligt baserad grammatikundervisning och regelbundna övningstillfällen befästs och utvecklas både den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Ökade insikter i kulturella och sociala förhållanden i den franskspråkiga världen ges, bland annat genom kursen i Frankofoni.

Inom delkursen Litterära strömningar får studenten en allmän orientering i den franska litteraturen från 1600- till 1900-talet.

V17 Schema:

HELTID dag
DELTID dag termin 1
DELTID termin 2
Kvartsfart kväll: termin 1termin 2 | termin 3termin 4

Kursplan och anmälan

H17 | schema:

HELTID dag
DELTID dag termin 2
DELTID kväll (kvartsfart)

Kursplan och anmälan