Kursen övar i hög grad det vetenskapliga förhållningssättet samt utvecklar ytterligare den muntliga och skriftliga framställningsförmågan. Därutöver sker en fördjupning i ett särskilt forskningsområde utifrån valbar delkurs. Den muntliga framställningsförmågan övas både utifrån klassiska grunder och i ljuset av aktuell teoribildning kring interkulturalitet och kommunikation. Den skriftliga framställningsförmågan fokuseras på akademiskt skrivande inom ramen för examensarbetet.

V18 Schema| kursplan och anmälan

H17

Schema FRK30A, FRK30B

Schema FRKPRO (antagen till kandidatprogram i språk eller kandidatprogram i språk och översättning)

Kursplan och anmälan