Kursen övar i hög grad det vetenskapliga förhållningssättet samt utvecklar ytterligare den muntliga och skriftliga framställningsförmågan. Därutöver sker en fördjupning i ett särskilt forskningsområde utifrån valbar delkurs. Den muntliga framställningsförmågan övas både utifrån klassiska grunder och i ljuset av aktuell teoribildning kring interkulturalitet och kommunikation. Den skriftliga framställningsförmågan fokuseras på akademiskt skrivande inom ramen för examensarbetet.

V18 Schemakursplan och anmälan

H17

Schema FRK30A, FRK30B

Schema FRKPRO (antagen till kandidatprogram i språk eller kandidatprogram i språk och översättning)

Kursplan och anmälan