Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en orientering i italiensk litteraturhistoria. Inom alla delkurser betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och språkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

V18 Schema heltid | Schema kvartsfart kväll |  kursplan och anmälan |

H17 | Schema heltid | Schema kvartsfart kväll | kursplan och anmälan |