Behörighet

Grundnivå

Latinamerikastudier I, 30 hp
Latinamerikas tidigare historia, 7.5 hp
Latinamerikas utveckling från 1900, 7.5 hp
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling, 7.5 hp
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika, 7.5 hp
Latinamerikastudier – kandidatkurs, 30 hp


Utbildningsprogram på grundnivå

Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska, Grundnivå, 180 hp
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska, Grundnivå, 180 hp


Avancerad nivå

Latinamerikas sociala historia, 7.5 hp
Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur, 7.5 hp
Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika, 7.5 hp


Skrivschema, se nedan