Kursen ger en fördjupad kunskap om teoretiska och tematiska riktningar inom området latinamerikastudier. Därutöver presenteras och granskas det tvärvetenskapliga perspektivet samt teoretiska och metodologiska ansatser inom några samhällsvetenskapliga forskningsperspektiv.

H16 Schema | Kursplan &anmälan |

V18 Schema | Kursplan och anmälan |