Romansk språkforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romansk språkforskning

Professor i italienska med språkvetenskaplig inriktning

vid Romanska och klassiska institutionen.
Sista ansökningsdag: 2017-10-30.

Utlysning av medel för forskare tillhörande ledande forskningsområdet Romansk språkforskning

Nu kan du ansöka om medel för bl.a konferensdeltagande, inbjudan av gästforskare, mm. inom Romansk språkforskning - Deadline 20 oktober 2017

Romansk språkforskning

Över en miljard människor i världen talar romanska språk som första- eller delat förstaspråk, och av betydligt flera om man räknar in alla andraspråks- och främmandespråksanvändare. De mest utbredda romanska språken är spanska, portugisiska, franska och italienska. Spanska, franska och portugisiska är officiella språk i över trettiotalet länder i världen – i Europa, Syd- och Nordamerika, Afrika och Oceanien. I Europa talas flera andra romanska språk: rumänska, katalanska, galiciska, occitanska, rätoromanska och sardiska.

Vid Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet undervisas och forskas det i de fyra stora romanska språken franska, italienska, portugisiska och spanska.

I mars 2011 beslutade rektor om Stockholms universitets nya ledande forskningsområden. Romansk språkforskning är ett av områdena. Mot bakgrund av beslutet bildades nätverket RomLing för forskare i romansk språkvetenskap. Under 2014 gjordes en ny utvärdering och efter denna beslutades det i december 2014 att återigen utse Romansk språkforskning som ett av de ledande områden inom Humanistisk fakultet.