Bakgrund
År 2014 beslutades efter en internationell utvärdering att Romansk språkforskning kvarstår som ett av fakultetens ledande forskningsområden 2015-2020 vilket också för med sig en kapitalförstärkning för området (2,5 miljoner/år). Inom forskningsområdet ingår följande inriktningar: Diskurs- och interaktionsanalysHistorisk lingvistik och utgivning av äldre texterSociolingvistik med inriktning på variation och språkkontaktSpråkinlärning och språkdidaktikSyntax och semantik samt Översättningsvetenskap och kontrastiv lingvistik. Se vidare vår hemsida: http://www.su.se/romling/om-oss

Aktuella utlysningarna:

 Utlysning ROMLING ALLMÄN POTT VT18-HT18 Deadline 20 oktober 17 (284 Kb)  :SU-165-0126-17 2.1.1

 Utlysning ROMLING GÄSTFORSKARE-GÄSTFÖRELÄSARE VT18-VT19 Deadline 20 okt 17 (291 Kb)  :SU-165-0127-17 2.1.1

 Utlysning ROMLING KONFERENSPOTT VT18-VT19 Deadline 20 oktober 2017 (285 Kb)  :SU-165-0128-17 2.1.1