• Resultat 1 - 5 av 1900 för universitetsbibliotek
 • Universitetsbibliotek 2 ggr dag Pappers-/sanitetskorgar tömning ...
  Universitetsbibliotek. A06-000 Publika toaletter. 2 ggr dag. Pappers-/
  sanitetskorgar tömning, byte av insatspåsar. Golv rengöring. Inredning rengöring.
  Förbrukningsmaterial påfyllning. 2 ggr vecka Dörr-/karmar, väggar rengöring.
  Rörledningar, golvlister rengöring. B03-000 Grupprum/filialbibliotek. 1 ggr dag.
  Papperskorgar.
  www.su.se, application/pdf
 • Världen Biblioteket Individen - Stockholm
  Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se.
  INFORMATIONSFÖRSÖRJNING. PUBLICERINGSSTÖD. Page 2. Stockholms
  universitetsbibliotek www.sub.su.se. KAN FORSKARNA. BLI SMARTARE? Page
  3. Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se. RESEARCH. INTELLIGENCE
  . Page 4. Stockholms ...
  su.se, application/pdf
 • Stockholms universitetsbiblioteks ekonomi - Stockholm
  Anslagstilldelning 2015 för universitetsgemensamma verksamheter. Stockholms
  universitetsbibliotek. 166 565 tkr. Förvaltning. 336 261 tkr. Övriga gemensamma
  kostnader. 118 656 tkr. Summa. 621 482 tkr. 27 %. 54 %. 19 % ...
  su.se, application/pdf
 • STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK ... - Stockholm
  STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Biblioteksstyrelsen. Protokoll fört vid
  sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-05-25. Dnr SU 525 1.3.1 2015-2.
  Konferensrummet Frescati, kl. 9.00–11.00. Närvarande: Agneta Bladh,
  ordförande, Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, humanistiska fakulteten; Ylva
  Engström ...
  su.se, application/pdf
 • STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK ... - Stockholm
  STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Biblioteksstyrelsen. Protokoll fört vid
  sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-03-09. Dnr SU 525 1.3.1 2015-1.
  Växthuset, kl. 9.00–11.00. Närvarande: Agneta Bladh (ordförande), Gunnel
  Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten; Elisabeth Wåghäll
  Nivre, ...
  su.se, application/pdf