• Resultat 1 - 5 av 52 för distans
 • Distansarbete.doc
  Att arbeta på distans en viss del av sin arbetstid, är en företeelse som står inför
  sitt genombrott i Sverige. Distansarbete har förekommit i alla tider men vad som
  har hänt under de senaste åren är att allt fler arbetsuppgifter lämpar sig för
  distansarbete tack vare att data- och IT-utvecklingen gjort det tekniskt och
  ekonomiskt ...
  www2.sbs.su.se, application/msword
 • Namnge dokumentet
  1400:- Antal deltagare (min och max). Minimum: 5 deltagare. Maximum: 500
  deltagare. Målgrupp. Tidigarelärare samt senarelärare, främst lärare i
  grundskolans åk 7-9 (NO-ämnen) samt lärare i gymnasieskolan (naturkunskap).
  Studietakt. Kursen ges på distans och kan läsas på helfart eller i egen takt. Start-
  och slutdatum.
  www.su.se, application/msword
 • Namnge dokumentet
  Arbetsform (distans, campus). Kursen är en kombination av både distans och
  campus. 50% campus 50% distans. Kursens innehåll. Kursen har traditionella
  tekniker från det bildpedagogiska fältet som utgångspunkt, t.ex. grundläggande
  kunskaper om färgen och formens olika gestaltningar samt digitala
  bildhanteringar.
  www.su.se, application/msword
 • Namnge dokumentet
  Arbetsform (distans, campus). 50 % campusförlagd (6 fredagar, 10-16) + 50%
  nätbaserad distansundervisning. Kursens innehåll. Allmänt: I varje klass finns en
  eller flera elever med tal-, språk-, och kommunikationsstörningar inklusive läs-
  och skrivsvårigheter/dyslexi. Även hos barnen med typisk utveckling finns stor ...
  www.su.se, application/msword
 • Kursens lärare
  Arbetsform (distans, campus). Kursen ges i två former: alt 1 campusförlagd, alt 2
  distans. Under distanskursen kommer omkring 8 dagar (2 dagar/delkurs) att
  äga rum på Campus Konradsberg i Stockholm.
  www.su.se, application/msword