• Resultat 1 - 6 av 6 för distans
 • Förskoledidaktik - Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid ...
  Licentiatprojekt: Distans, disciplin och dogmer – om ett villkorat lyssnande i
  förskolan. En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik.
  Licentiand: Sara Folkman. Handledare: Inge Johansson. Ämne: Förskoledidaktik.
  In English: Early Childhood Education. Sammanfattning av licentiatavhandling
  2017:.
  www.buv.su.se
 • Utbildning på forskarnivå - Institutionen för pedagogik och didaktik
  De valbara kurserna kan du läsa antingen i institutionens kursutbud eller vid
  olika lärosäten i Sverige eller utomlands. Under utbildningstiden ska du även
  presentera din forskning vid minst en internationell konferens. Observera att
  forskarstudier i pedagogik bedrivs på campus. Det är således inte möjligt att läsa
  distans.
  www.edu.su.se
 • Håkan Forsell - Historiska institutionen
  Självförverkligandets marknad - distans- och korrespondensutbildning i Sverige,
  1900-1975. Projektet genomförs med Orsi Husz, , Ekonomisk-historiska
  institutionen, Uppsala universitet. Korrespondens- och distansundervisningen
  fyllde under 1900-talet ett tomrum mellan två utbildningssystem: det gamla
  läroverks- och ...
  www.historia.su.se
 • Arbets- och organisationspsykologi - Psykologiska institutionen
  Vi forskar om den arbetande människan betraktad i sitt sammanhang: i gruppen, i
  organisationen och i relation till olika verksamheter och roller i samhället. Balans
  och samspel mellan lönearbete och övrigt liv har en viktig plats i forskningen
  liksom stress och hälsa, personlig och yrkesmässig utveckling samt individens ...
  www.psychology.su.se
 • Marknadsföring - Företagsekonomiska institutionen
  Sektionen för marknadsföring strävar efter att leda skapandet, omtolkandet och
  spridandet av avancerad marknadsföringskunskap genom ett holistiskt
  perspektiv där producenter, konsumenter och det omgivande samhället tas i
  beaktande. Sektionen tar fasta på att vi är lokaliserade i Stockholm, med den
  närhet till ...
  www.sbs.su.se
 • Tidigare publikationer av Olof Ruin - Statsvetenskapliga institutionen
  1998. "Berättelse och systematik. Närhet och distans. Två biografierfarenheter",
  Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Konferenser 41, Stockholm
  1998 ss 31-37. Le elezione in Svezia, Labour. Idee e documenti del socialismo
  nel mondo 1998, Nu 5 ...
  www.statsvet.su.se