• Resultat 36 - 40 av 18000 för distans
 • Bedöma och testa andraspråkskompetens – makro- och ...
  Bedöma och testa andraspråkskompetens – makro- och mikroperspektiv, 7,5 hp (
  distans vt -18). Kursen tar upp forskning om och synen på bedömning av
  språkförmåga i ett andraspråksperspektiv från olika teoretiska utgångspunkter.
  Provkonstruktion och bedömning sätts in i ett såväl pedagogiskt som
  sociopolitiskt ...
  www.su.se
 • Distans, disciplin och dogmer - om ett villkorat lyssnande i förskolan ...
  7 apr 2017 ... 2017 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic). Abstract [sv].
  Studiens syfte är att undersöka hur olika aspekter av "lyssnande" tar sig uttryck i
  en Reggio Emiliainspirerad pedagogik - även kallad "lyssnandets pedagogik".
  Genom intervjuer med nitton pedagoger och arton barn på sex ...
  su.diva-portal.org
 • Geografiska informationssystem, 7,5 hp, distanskurs - Institutionen ...
  Kursen är en grundläggande kurs i GIS som ges på distans. Kursens mål är att
  lära ut grunderna i dataadministration och dataanalys i programmet ArcMap
  version 10.2 eller senare. Kursens upplägg är att genomföra ett antal övningar
  och redovisa resultatet av dessa övningar i en kortfattad rapport över de logiska
  stegen i ...
  www.natgeo.su.se
 • SlavInstForum • Visa tråd - Läsa Ryska för nybörjare på distans?
  Hej Anna och andra ute i landet, som vill läsa ryska men inte har en kurs i
  närheten. Vår kurs "Ryska för nybörjare" ges inte på distans, men jag har några
  tips. 1. Den ryska invandringen har ju ökat en hel del på senare år och du kan
  säkert hitta en privatlärare i ryska i Jönköping, men tills du gör det kan du ...
  slav.su.se
 • Teorier om lärande och individens utveckling (DIG11K), KTH ...
  Teorier om lärande och individens utveckling (DIG11K), KTH Forskar-KPU
  distans 5hp. Perspectives on learning and development - Bridging Teacher
  Education, 5 ECTS (distans) ...
  www.edu.su.se