Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan

Kontakter som ger nytta

Stockholms universitet gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. En relation med Stockholms universitet är värdefull oavsett om du är beslutsfattare, tidigare student eller möter oss på annat sätt. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Samverkansnyheter

  • Lärarlyftet gav nya pedagogiska insikter 2014-07-24 Att få ta del av den senaste forskningen och att få träffa andra lärare och diskutera jobbet. Det är de stora vinsterna med att studera i Lärarlyftet menar Mikael Tötterman som blev klar med studierna i juni.
  • VAL lotsade Christina till behörighet 2014-07-17 Christina Flodin är målmedveten och har alltid gillat att studera. Efter tre år med både heltidsarbete och studier har hon nu äntligen fått sin lärarbehörighet. - Det har varit tufft, men jag bestämde mig för att jag ska klara det, säger hon.
  • Kinesiska tjänstemän lär sig om svensk välfärd 2014-06-18 För åttonde året i rad pågår just nu en tre veckor lång uppdragsutbildning vid Stockholms universitet, Guangdong Civil Servants Public Administration Training Program in Sweden. Utbildningen är skräddarsydd för kinesiska offentliganställda tjänstemän. Årets tema är det svenska välfärdssamhällets framväxt.
  • Inspiration och tips på Starta eget-dagen 2014-09-01 Från digitala tentor till utbildningsstöd i Tanzania. Från företagare i startgroparna till erfarna entreprenörer. De cirka 800 deltagarna i Starta eget-dagen i Aula Magna den 21 maj 2014 bjöds på ett brett spektrum av inspiration om företagande och entreprenörskap.