Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan

Kontakter som ger nytta

Stockholms universitet gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. En relation med Stockholms universitet är värdefull oavsett om du är beslutsfattare, tidigare student eller möter oss på annat sätt. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Tunnelloppet

Universitetet på plats vid Tunnelloppet

Den 22 november arrangerades Tunnelloppet som en del i invigningen av Norra länken. Det 10 km långa loppet genom tunneln lockade över 40 000 deltagare vilket gjorde det till Europas hittills största mil-lopp. Efter halva sträckan kunde deltagarna andas lite frisk luft vid Frescati och vinka till Södra huset innan det bar nerför in i tunneln igen mot målet i Hjorthagen.

Samverkansnyheter

  • Ekonomiprofessor ny statssekreterare 2014-10-08 Regeringen har utsett ekonomiprofessor Karolina Ekholm till statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson.
  • Sex ministrar med examen från Stockholm universitet 2014-10-07 Sex av ministrarna i den nya regeringen har examen från Stockholms universitet. Bland dessa finns Gustav Fridolin, Mikael Damberg och Åsa Romson. Ytterligare fyra har studerat vid universitetet.
  • Lärarlyftet gav nya pedagogiska insikter 2014-07-24 Att få ta del av den senaste forskningen och att få träffa andra lärare och diskutera jobbet. Det är de stora vinsterna med att studera i Lärarlyftet menar Mikael Tötterman som blev klar med studierna i juni.
Månadens alumn Kerstin Calissendorff

Kreativ och analytisk problemlösare i kretsen av de främsta

Månadens alumn Kerstin Calissendorff har en karriär som skulle göra vilken juridikstudent som helst grön av avund – tingstjänst vid Nacka tingsrätt, affärsjurist och delägare i advokatfirman Cederquist, ordförande i Granskningsnämnden och sedan elva år tillbaka justitieråd vid Högsta domstolen.