Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan

Dynamisk samverkan

Stockholms universitet gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. En relation med Stockholms universitet är värdefull oavsett om du är beslutsfattare, tidigare student eller möter oss på annat sätt. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Lärarlyftet. Foto: Skolverket

Säkra behörigheten med Lärarlyftet II

Fortfarande platser kvar till kurser som startar höstterminen 2015. Sen anmälan är möjlig.

Samverkansnyheter

  • Crosstalks on Artifical Intelligence Artificiell intelligens är inte ett hot 2015-05-26 Återskapande av mänskliga förmågor, intelligenta maskiner och utveckling av ny teknik. Artificiell intelligens var i fokus i det senaste avsnittet av den akademiska talkshowen Crosstalks som sändes 21 maj och nu finns tillgängligt.
  • Alla som arbetar med arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen är mycket glada över att kunna starta igen. Foto: Elisabeth Lundmark. Korta vägen startar igen 2015-05-22 I september vann Stockholms universitet den offentliga upphandlingen om att fortsätta driva arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen under 2015 och 2016. Annan part begärde överprövning av Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut i Förvaltningsrätten och Kammarrätt. Men nu är den juridiska processen över och och avtal har tecknats mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms universitet.
  • Ishtar Touailat Hög stämning på Starta eget-dagen 2015-05-06 Mer än 400 samlades i Aula Magna 29 april för vårens Starta eget-dag. Dagen inleder den Starta eget-kurs som arrangerats vid Stockholms universitet två gånger per år sedan 2010.