Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan

Dynamisk samverkan

Stockholms universitet gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. En relation med Stockholms universitet är värdefull oavsett om du är beslutsfattare, tidigare student eller möter oss på annat sätt. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Samverkansnyheter

  • Alexandra Pascalidou. Foto: Mia Carlsson. Alexandra Pascalidou årets europé 2015 2015-04-21 Författaren, programledaren och journalisten Alexandra Pascalidou, alumn från Stockholms universitet, har blivit utsedd till årets europé av Svenska Europarörelsen.
  • Eva Swartz Grimaldi, styrelseproffs och VD Bianchi café, Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter och Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO och Ersta-Sköndal högskola. Foto: Eva Enarson. ”Det räcker inte med engelska” 2015-04-17 ”Romanska språk och arbetsliv” var temat när alumnerna Eva Swartz Grimaldi, Björn Wiman och Anna Carlstedt besökte Romanska och klassiska institutionen i mitten av april.
  • Förbättrade internettjänster mellan länder i Europa 2015-03-25 EU-projektet STORK 2.0 arbetar för att skapa en infrastruktur för gränsöverskridande elektronisk identifiering och autentisering för hela Europa. Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet representerar Sverige i projektet, som ett av 19 länder.
Lena Erixon

Månadens alumn

Månadens alumn Lena Erixon trivs i rollen som chef. Med en lång och gedigen karriär från en rad olika toppositioner inom den offentliga verksamheten titulerar hon sig idag generaldirektör.

SU Alumni