Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan

Kontakter som ger nytta

Stockholms universitet gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. En relation med Stockholms universitet är värdefull oavsett om du är beslutsfattare, tidigare student eller möter oss på annat sätt. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Samverkansnyheter

  • Openlab: Samarbete för att lösa Stockholms utmaningar 2015-02-12 För att lösa komplexa samhällsfrågorna krävs fantasi, nytänkande – och inte minst samarbete mellan olika aktörer. Allt detta finns på Openlab som flyttat till nya lokaler.
  • Alumn Per Bolund Alumnträff onsdag 11 mars 2015-02-19 Att spännande utbildningar öppnar upp för spännande och oväntade jobbmöjligheter kan våra alumner verkligen intyga! Årets Alumnträff gästas av Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.
  • Månadens alumn Rebecka Pershagen Rebecka Pershagen - konstnären som blev IT-entreprenör 2015-01-28 Månadens alumn Rebecka Pershagen är en 29-årig musikalartist som läst både psykologi och musikvetenskap samt skrivit en uppmärksammad kandidatuppsats i modevetenskap. Genom sitt företag Tempus Fugit är hon idag kontrakterad vid SU Inkubator och har deltagit i flera av Innovationskontorets starta-eget program. I fjol fick hon Stockholms stads innovationsstipendium.