Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan

Dynamisk samverkan

Stockholms universitet gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. En relation med Stockholms universitet är värdefull oavsett om du är beslutsfattare, tidigare student eller möter oss på annat sätt. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Lärarlyftet. Foto: Skolverket

Säkra behörigheten med Lärarlyftet II

Fortfarande platser kvar till kurser som startar höstterminen 2015. Sen anmälan är möjlig.

Samverkansnyheter

Irene Wennemo. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Månadens alumn

Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, är doktor i sociologi och har ”gjort lite av varje inom ett begränsat fält”. Under karriären har hon kombinerat politik, arbetsmarknadsfrågor och akademisk forskning.