Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan

Dynamisk samverkan

Stockholms universitet gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. En relation med Stockholms universitet är värdefull oavsett om du är beslutsfattare, tidigare student eller möter oss på annat sätt. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Samverkansnyheter

  • Lena Andersson. Foto: Ulla Montan DN:s kritikerpris till alumn 2016-02-08 Lena Andersson, som läst engelska, tyska och statsvetenskap vid Stockholms universitet, får DN:s kritikerpris Lagercranzen 2016 för att hon ”avslöjar de nedhållande tankesättens tyranni”.
  • Teknikvägen - mentorskapsprogram för nyanlända ingenjörer 2016-01-19 Teknikvägen startar i mars 2016 med tre gemensamma träffar. Mentorskapsplattformen är ett samarbete mellan Korta vägen vid Stockholms universitet och Sveriges Ingenjörer.
  • Weavler vinner PTS innovationstävling 2015-12-15 E-handelsplattformen Weavler, som ingår i SU Inkubator, får 1,6 miljoner kronor av Post- och telestyrelsen för att anpassa bolagets marknadsplats för användare med olika former av funktionsnedsättningar eller låg datorvana.