Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan

Kontakter som ger nytta

Stockholms universitet gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. En relation med Stockholms universitet är värdefull oavsett om du är beslutsfattare, tidigare student eller möter oss på annat sätt. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Samverkansnyheter

  • VAL lotsade Christina till behörighet 2014-07-17 Christina Flodin är målmedveten och har alltid gillat att studera. Efter tre år med både heltidsarbete och studier har hon nu äntligen fått sin lärarbehörighet. - Det har varit tufft, men jag bestämde mig för att jag ska klara det, säger hon.
  • Kinesiska tjänstemän lär sig om svensk välfärd 2014-06-18 För åttonde året i rad pågår just nu en tre veckor lång uppdragsutbildning vid Stockholms universitet, Guangdong Civil Servants Public Administration Training Program in Sweden. Utbildningen är skräddarsydd för kinesiska offentliganställda tjänstemän. Årets tema är det svenska välfärdssamhällets framväxt.
  • Inspiration och tips på Starta eget-dagen 2014-06-02 Från digitala tentor till utbildningsstöd i Tanzania. Från företagare i startgroparna till erfarna entreprenörer. De cirka 800 deltagarna i Starta eget-dagen i Aula Magna den 21 maj bjöds på ett brett spektrum av inspiration om företagande och entreprenörskap.
  • Gott betyg till utbildningar för samverkan med arbetslivet 2014-05-14 Flera utbildningar vid Stockholms universitet får mycket gott betyg för sin arbetslivsanknytning i Svenskt näringslivs rankinglista 2014. Masterprogrammen i biologi respektive molekylärbiologi samt Sjukhusfysikerprogrammet är de program som ”samverkar smartast och mest” enligt rankningen.