Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan

Dynamisk samverkan

Stockholms universitet gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. En relation med Stockholms universitet är värdefull oavsett om du är beslutsfattare, tidigare student eller möter oss på annat sätt. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Samverkansnyheter

  • Förbättrade internettjänster mellan länder i Europa 2015-03-25 EU-projektet STORK 2.0 arbetar för att skapa en infrastruktur för gränsöverskridande elektronisk identifiering och autentisering för hela Europa. Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet representerar Sverige i projektet, som ett av 19 länder.
  • Lena Erixon – gripen av toppen 2015-03-26 Månadens alumn Lena Erixon trivs i rollen som chef. Med en lång och gedigen karriär från en rad olika toppositioner inom den offentliga verksamheten titulerar hon sig idag generaldirektör. Sedan 2012 är hon chef för Försvarets materialverk, FMV, med ansvar att förse landets försvar med allt från stridsflygplan till kalsonger.
  • Vårens alumnträff 11 mars 2015 2015-03-24 Vårens Alumnträff gästades av finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund som berättade om hur hans biologistudier vid Stockholms universitet lett honom till en karriär på Finansdepartementet.
Lena Erixon

Månadens alumn

Månadens alumn Lena Erixon trivs i rollen som chef. Med en lång och gedigen karriär från en rad olika toppositioner inom den offentliga verksamheten titulerar hon sig idag generaldirektör.

SU Alumni