Samverkansnyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Samverkan
 5. Samverkansnyheter

Alla samverkansnyheter

 • Foto: Eva Dalin Studenter sökes för samarbete med Pfizer 2017-04-28 Pfizers ledning söker nu studenter från Stockholms universitet som mentorer i digitaliseringsfrågor för att vidga företagets sätt att se på framtidens utmaningar och nya digitala verktyg.
 • Pröva en språkkonsult! 2017-04-27 Om din organisation vill ha nya perspektiv på textgranskning, skrivande, kompetensutveckling, terminologifrågor, kommunikationsanalys eller annat språk- och kommunikationsarbete. Då kan du dra nytta av våra språkkonsultstudenter.
 • Lyckad samverkan kring jämställhetskurs 2017-04-26 Jämställdhetskursen för syriska jurister blev en framgång och öppnar för fortsatt samarbete.
 • Omslaget till rapporten Svealandskusten 2017 Ny rapport: Svealands kust i fokus 2017-04-25 En stor uppvällning orsakade ovanligt kallt och klart vatten förra sommaren. Läs också om hur kusten kan se ut om 8000 år. Rapporten produceras av experter från Stockholms universitet.
 • Vanessa Barker. Foto: Stockholms universitet Vanessa Barker deltar i samtal om Europas flyktingpolitik 2017-04-21 Måndagen den 24 april kl 17-19 bjuder CoRS in till ett panelsamtal med experter som arbetar med asylfrågor. Samtalet handlar om hur vi kan skapa ett bättre flyktingmottagande i Europa. Panelen utgörs av bland andra Vanessa Barker, docent och lektor vid Sociologiska institutionen och biträdande chef på Border Criminologies vid the Faculty of Law.
 • Sverker Holmgren. Foto: NordForsk/Terje Heiestad. Öppen tillgång – forskningens villkor och omvärldens realiteter 2017-04-21 Den 20 april diskuterar Sverker Holmgren hur strukturer för ökad delning av data och öppen tillgång till forskningsresultat kan byggas upp på forskningens villkor och med hänsyn taget till ekonomiska och politiska realiteter.
 • Ny rapport om näringstillförseln till Östersjön 2017-04-21 Människan, näringen och havet beskriver näringstillförsel och övergödningsproblematiken i Östersjön. Hur har utvecklingen sett ut under de senaste 100 åren, vilka åtgärder har satts in och vilka förbättringar ser vi idag?
 • Kiselalgen Thalassiosira baltica ringlar sig som ett vackert smycke i detta mikroskop-fotografi från årets vårblomning. Foto:Helena Höglander Nu blommar Östersjön! 2017-04-21 Just nu pågår den viktiga vårblomningen i havet. Dessa växtplankton är lika vackra som blåsippor och tussilago om man bara har ett mikroskop. En efterlängtad algblomning som som forskarna noggrant följer.
 • Anna Vogel föreläser om Att bygga en metafor. Konkreta element i Tomas Tranströmers poesi 2017-04-21 Föreläsningar vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek våren 2017: Poesi & Prosa med temat Metaforikens landskap. Anna Vogel är universitetslektor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Föredraget tar sin utgångspunkt i hennes forskning i stilistik, där hon använder en kognitivt lingvistisk metod för att undersöka Tomas Tranströmers metaforer. Om du vill gå behöver du anmäla dig.
 • Föreläsningsserie inom Open Science Föreläsningsserie inom Open Science 2017-04-20 Besök bibliotekets öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Ta del av olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.
 • Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dalin. Open science ur rektorsperspektiv 2017-04-20 Astrid Söderbergh Widding besöker Frescatibiblioteket och berättar om öppen vetenskap ur sitt perspektiv. Rektor håller vårens sista föreläsning i bibliotekets serie med öppna föreläsningar.
 • Sista anmälningsdag till Fortbildning för förskolechefer hösten 2017 2017-04-20 Pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7.5 hp - fortbildning för förskolechefer Se information kring anmälan nedan.
 • Fyra doktorandplatser att söka vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2017-04-19 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen utlyser fyra platser inom utbildningen på forskarnivå. Två platser i ämnet barn- och ungdomsvetenskap med inriktningar: a) nyanlända och lärande b) segregation, trygghet och livschanser. Två platser är i ämnet förskoledidaktik med inriktning mot c) förskolans historia d) sociala relationer.
 • Oro över inskränkning i akademisk frihet i Ungern 2017-04-18 Den svenska sektionen av Scholars at Risk, som koordineras från Göteborgs universitet, uttrycker stor oro över den ungerska lagändring som kommer att begränsa Central European Universitys möjlighet att verka som ett fritt lärosäte i Ungern. I ett uttalande som skickats till CEU visar Scholars at Risk Sverige sitt stöd för att universitetet ska kunna fortsätta sin verksamhet som förut.
 • Stockholms universitets hedersdoktorer 2017 2017-04-10 Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Däribland finns fotbollsspelaren Lilian Thuram och författaren Susan Faludi.
 • Kustmiljöerna i centrum på förvaltningsmöte 2017-04-06 Vattenmiljöerna längs våra kuster är inte bara värdefulla ekosystem som påverkar havets mångfald och hälsa. De erbjuder dessutom möjligheter till rekreation, turism och maritima näringar. Men med visioner om en fortsatt blå tillväxt behöver vi hitta hållbara gränsvärden för hur kusterna kan nyttjas. Där behöver forskning och miljöförvaltning samarbeta mer, vilket var en av anledningarna till årets konferens om kustförvaltning.
 • Hannes Meidal. Foto: Elsa Helin ”Det sanna” på scenen 2017-04-06 Teatern kan hjälpa oss att vässa vår blick, byta perspektiv, se på tillvaron med andras ögon. Dessutom är det något djupt humanistiskt med själva teaterhändelsen i sig.
 • Jonas Holm Juristen om den öppna vetenskapens juridiska dilemma 2017-04-05 "En av grundpelarna i öppen vetenskap, open science, är hur forskningsdata hanteras. Motståndet mot öppenheten är inte speciellt stort – men däremot sätter juridiken i vissa fall käppar i hjulet", skriver Anders Frick hos IIS Forum Öppna Data.
 • Syriska aktivister utbildas i jämställdhet 2017-04-04 En grupp syriska aktivister gästar under vecka 14 Stockholms universitet för att gå en kurs i jämställdhet och mänskliga rättigheter
 • Alma Wennemo Lanninger. Foto: Siri Isgren ”Satsa på metodkurserna så att du lär dig något praktiskt” 2017-04-04 Alma Wennemo Lanninger, som läst sociologi och demografi hos oss, jobbar nu på Försäkringskassan, Hon ger tipset att satsa på att bli bra på kvantitativ metod under studietiden – och hålla koll på var andra sociologer jobbar.
 • Stockholms universitet bidrar till att forma startups i Europa 2017-03-31 Stockholm är ett av Europas viktigaste teknologiska nav. Flera av de som forskar och studerar vid Stockholms universitet ligger också bakom nästa generations startupbolag, vilket uppmärksammas av The Local.
 • Unga Forskare 2017-03-27 Går du på gymnasiet och tycker att naturvetenskap och teknik är kul? Isåfall kanske Unga Forskare vore något för dig. Varje år ordnar Unga Forskare en utställning med Sveriges häftigaste gymnasieprojekt.
 • Författaren som också är psykolog 2017-03-23 Jenny Jägerfeld ville från början bli journalist men när hon inte kom in på journalistprogrammet hoppade hon istället på psykologprogrammet – vilket hon i efterhand är glad för. Idag jobbar hon som psykolog och författare och 2010 tilldelades hon Augustpriset.
 • Policy Brief: Avancerad vattenrening 2017-03-22 Nya förutsättningar kräver nya åtgärder. Avancerade vattenreningstekniker kan vara en del i att möta utmaningarna kring samhällets ökande kemikalieanvändning. Genom nya tekniker finns det möjlighet att kraftigt reducera utsläppen av både kända och okända substanser till våra vattenmiljöer och därmed minska risken för marina föroreningar.
 • Inför Baltic Sea Future: mobilisera för Östersjön 2017-03-21 Östersjöregionen kan bli en framgångsrik modell för det globala klimat- och ­miljöarbetet. Men då måste lokala krafter i hela regionen mobiliseras, skriver Östersjöcentrums Tina Elfwing, Skypegrundaren Niklas Zennström och miljöprofessor Johan Rockström.
 • Bråttom, men till vilket pris? Om undervisning för nyanlända 2017-03-21 Över 40.000 barn och ungdomar har under de senaste åren kommit till Sverige och de flesta av dem är nu inne i det svenska skolsystemet. Som stöd till huvudmän, rektorer och lärare finns styrdokument och riktlinjer för hur undervisningen av nyanlända ska gå till. Frågan är om dokumenten ger det stöd som behövs? Maria Lim Falk och Gustav Westberg har undersökt det.
 • Bild: Clément Morin Nå ut med din forskning – och mät resultatet 2017-03-21 Behöver du stöd med att öka synligheten av din eller institutionens forskning och vill få en överblick av spridningen, är verktyg som Grow Kudos och Altmetric Explorer for institutions (EFI) användbara digitala verktyg i ett initialt skede av detta arbete.
 • Besökare anländer till Öppet hus i Södra huset Foto: Niklas Björling Se film från Öppet hus 2017-03-20 Den 15 mars bjöd Stockholms universitet in till Öppet hus. Möt några av besökarna och hör om deras upplevelse.
 • Öppet hus-besökare på mässa i Södra huset Foto: Niklas Björling Nyfikna Öppet hus-besökare fick information och inspiration 2017-03-20 Solen lyste och vårvindarna blåste friskt när Stockholms universitet bjöd in till Öppet hus den 15 mars. Många gymnasieelever och andra besökare tog chansen att träffa studenter, lärare och studie- och karriärvägledare.
 • Blåstång är en viktig art i Östersjön. Foto: Joakim Hansen Östersjöcentrum deltar i utvärdering av fiskefredade områden 2017-03-20 Länsstyrelsen i Stockholm leder projektet ReFisk där fiskereglerna längst kusten från Gävleborgs- till Östergötlands län ska revideras inför 2019. I arbetet med att ta fram kunskapsunderlag och åtgärdsförslag inför revideringen kommer PlantFish att delta som rådgivare.
 • Forskare utformar modell för havs- och vattenförvaltning 2017-03-15 Stockholms universitet får 1,5 miljoner kronor för att undersöka hur den svenska förvaltningen av hav och vatten kan bli mer hållbar genom ett en mer ekosystembaserad ansats.
 • Statusrapport om öppna forskningsdata 2017-03-10 Öppen föreläsning på engelska om en global enkät som besvarades av omkring 2000 forskare om öppna forskningsdata och tillgängliggörande av data.
 • Rektorsbesök för ökat samarbete med University of Tokyo 2017-03-10 En delegation från Stockholms universitet, under ledning av rektor, besökte nyligen University of Tokyo i Japan för att främja samarbete och diskutera gemensamma framtida projekt.
 • Jennie Wigerholt. Foto: Monica Ryttmarker, Skolinspektionen ”Den praktiska delen är guld värd för arbetsgivare” 2017-03-08 Satsa på att skaffa kontakter på universitetet, var inte för knusslig med första jobbet och tryck på de praktiska kunskaperna du fått genom utbildningen. Det tipsar vår alumn Jennie Wigerholt om. Hon läste motsvarande Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys, kombinerat med kriminologi och statistik, en magister i sociologi och jobbar nu på Skolinspektionen.
 • Niclas Jareborg. Foto: J.Blid. Data Management in the Life Sciences 2017-03-06 Föreläsning på engelska med Niclas Jareborg. Niclas will talk about ongoing efforts by national and European infrastructures that aim to facilitate proper data management and Open Access movement for Life Science research data.
 • Ingvar Lindqvistdagen 2017 - En dag med fokus på lärare 2017-03-06 Lärare, skolledare och andra intresserade är varmt välkomna till en hel dag på Kungl. Vetenskapsakademien som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning.
 • På god väg mot framtida övningsskolor 2017-02-28 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Group photo Baltic Bridge collaboration Finska och svenska forskare lägger Östersjöpusslets bitar på plats 2017-02-22 I samarbetet Baltic Bridge kombinerar forskare vid Helsingfors och Stockholms universitet sin kunskap om Östersjön för att hjälpa beslutsfattare och näringslivet att agera för Östersjöns bästa.
 • "Samverkan handlar om relationer" – lyckad avslutning på forskningssamarbetsprojekt 2017-02-20 Samarbeten och relationer var i fokus på Stockholm Excellence Seminarium, det avslutande mötet för ett internationellt forskningssamarbetsprojekt med Stockholms universitet och KTH som värdar.
 • Gunhild Rosqvist på rengärde. Foto: Pia Eriksson. Varmare vintrar drabbar renar 2017-02-16 Nya perspektiv fås genom samverkan.
 • Debattinlägg av rektorer: Fel att mäta samverkan 2017-02-15 Sex universitetsrektorer skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att regeringen prioriterar fel när det gäller incitament för att främja samverkan. Stockholms universitet rektor Astrid Söderbergh Widding är en av skribenterna.
 • 2017 – ett år av kritiskt tänkande 2017-02-10 Universitetet tar fortsatt plats i samhällsdebatten, i år med en målmedveten satsning på kritiskt tänkande, vetenskaplig metod och faktatillit. I Almedalen och i huvudstaden.
 • Ny bok om frusna ögonblick i polartrakterna 2017-02-06 Nu finns en ny bok med historiska foton från svenska Polarexpeditioner genom tiderna.
 • Professor Ken Benson får utmärkelsen "Encomienda de la Orden Isabel la Católica" 2017-02-03 Förra måndagen den 16 januari, mottog Ken Benson, professor i spanska vid Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet den spanska utmärkelsen "Encomienda de Isabel la Católica" från spanska ambassadören Javier Jiménez-Ugarte vid Spanska ambassaden i Stockholm
 • Ishtar Touailat. Ishtar Touailat utsedd till supertalang 2017 2017-02-02 Ishtar Touailat, innovationsrådgivare och affärscoach vid Stockholms universitets innovationskontor, har blivit utsedd till en av 101 supertalanger av tidningen Veckans Affärer.
 • Mötesplats barnkultur Mötesplats barnkultur på Musikaliska 2017-02-01 Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad! Våren 2017 handlar det om slöjd, konst och varför publiken ska komma.
 • Ny rikssvenska Hur låter den nya rikssvenskan om den hade tagits fram idag? 2017-02-01 Idag lanseras en ny rikssvenska - ett initiativ från Lernia i samarbete med språkforskaren Mikael Parkvall, från Stockholms universitet.
 • Stockholms universitet värd för internationellt möte om forskningssamarbete 2017-01-31 Stockholm universitet är värd för ett Excellence Seminar med deltagare från Sydkorea, Singapore, Kina, Indonesien och Brasilien den 14:e februari. Seminariet avslutar ett tvåårigt projekt för forskningssamarbete mellan forskare i Sverige och dessa fem länder.
 • Max Petzold Nationellt system för tillgängliggörande & långtidslagring av forskningsdata 2017-01-27 Systemet arbetas fram i samråd med över 15 svenska lärosäten och kommer att ge forskarna tillgång till lokal rådgivning.
 • Möt universitetets forskning med din klass 2017-01-25 Har du frågor du längtar efter att hitta svaret på? Är du kanske en av våra framtida studenter? Ställ dina frågor direkt till våra nyblivna forskare under Forskardagarna 2017.
 • Erik Sjöberg. Foto: Karin Tjulin. Sök Lärarlyftet II vårterminen 2017 2017-01-25 Stockholms universitet erbjuder kurser och utbildningar inom ramen för Lärarlyftet II till vårterminen 2017. Läs mer om vilka de är och när de startar.
 • Baltic Sea Future Östersjön växer inte, men det gör Sverige 2017-01-24 Idag blir vi 10 miljoner invånare i Sverige och fler människor betyder ett ökat tryck på Östersjön. För att klara utmaningarna för Östersjön på ett bra sätt är ett samarbete mellan kommuner, forskare och näringsliv avgörande.
 • Logotyp Mötesplats Open Access Call for papers senast 31 januari: Mötesplats Open Access 2017 2017-01-23 Mötesplats Open Access 2017 (MOA) öppnar upp brett för olika teman kring open access och tittar närmare på ekonomiska och juridiska aspekter samt forskarstöd och incitament. CFP förlängs till 31 januari.
 • Prenumerera på nyhetsbrev från Stockholms universitetsbibliotek 2017-01-10 Bibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på Open Science.
 • SU-alumn och Nostradamus-specialist ny nationell samordnare mot extremism 2017-01-05
 • Lärorikt möte med svensk maltwhiskyforskare 2017-01-03 Vid Institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms Universitet är docent Otto Hermelin en väletablerad forskare och föredragshållare. Under snart 5 år har Otto undersökt maltwhisky med inriktning på hur temperatur och luftfuktighet påverkar fatlagringsprocessen och slutprodukten.
 • Renskötare och klimatforskare i samarbete på högfjället 2017-01-02 Finns det samband mellan klimatförändringarna och renarnas rörelser över fjället? Det är en fråga som både forskare och renskötare vill få svar på. Mellan samebyn Laevas och Tarfala forskningsstation har ett unikt forskningssamarbete växt fram.
 • Nytt avsnitt av poesipodcasten på spanska, Poesía al paso 2016-12-20 Lyssna, sprid och följ oss gärna på SoundCloud, iTunes eller ACast!
 • Samverkan för en stärkt lärarutbildning 2016-12-20 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Nobelprisen inspirerar internationella studenter 2016-12-16 Under Nobelveckan besökte en grupp internationella studenter Stockholms universitet och fick träffa några av de professorer som ingår i Nobel-kommittéerna. De träffade även Stefan Buijsman, rekordung doktor vid Stockholms universitet som berättade om sina forskningsstudier.
 • ”Årets svensk” Amineh Kakabaveh är SU-alumn 2016-12-16 Riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (V) kom till Sverige som flykting 1991 från Östra Kurdistan, nu har hon utsetts till ”Årets svensk” av tidningen Fokus. Efter ankomsten till Sverige lärde sig Amineh Kakabaveh snabbt svenska och tog en magisterexamen i filosofi och socialt arbete på Stockholms universitet. Hennes engagemang mot hedersvåld och kvinnoförtryck i religionens namn har gjort henne kontroversiell, inte bara bland religiösa grupper utan också inom det egna partiet.
 • Foto: Jean-Baptiste Jouffray Fisk- och skaldjursföretag agerar för hållbara hav i dialog med forskare 2016-12-14 Åtta av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande och tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven. Tillsammans ska de bland annat vidta åtgärder för att stoppa olagligt fiske, minska utsläpp och mikroplaster, och verka för bättre arbetsförhållanden hos sina leverantörer.
 • Timmerstuga i Hemavan. Foto: Linda Bylund Fjällforskningsprojekt i ny podcast 2016-12-13 I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö ingår forskare från sex svenska universitet, bland annat Stockholms universitet. Nu finns möjlighet att lyssna på en podcast om forskningen.
 • Riksdagsseminarium och Boklansering om Harald Edelstam 2016-12-12 Hjälte av vår tid?
 • Seminarium till minne av Zelmar Michelini och Guiterrez Ruiz 2016-12-12 Två kända uruguayanska parlamentariker som avrättades under militärdiktaturen i det landet.
 • Seminar on academic exchange between Sweden and Latin America 2016-12-12
 • Efter att ha blivit rekommenderad att gå arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen vid Stockholms universitet fick Celeste Soo Chin Hong, 48 år från Malaysia, via kursen en kvalificerad praktikplats på IT och ekonomiföretaget Cinnober. Läs hennes berättelse om hur hon gick tillväga för att få drömjobbet efter praktiken. En resa med Korta vägen till drömjobbet 2016-12-12 Efter att ha blivit rekommenderad att gå arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen vid Stockholms universitet fick Celeste Soo Chin Hong, 48 år från Malaysia, via kursen en kvalificerad praktikplats. Praktiken ledde sedermera till en anställning och idag arbetar Celeste som Business Analyst på IT- och ekonomiföretaget Cinnober i Stockholm.
 • Universitetet nav i samverkan för en likvärdig skola 2016-12-07 Stockholms universitet får uppdraget att samordna det vetenskapliga stödet till landets skolhuvudmän i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever.
 • RATS Teaters kortfilm LIV har utnämnts till ”Best Junior Short Film” av en professionell jury på den rumänska filmfestivalen KINOdiseea International Children Film Festival i Bukarest. Foto: RATS Teater Internationellt filmpris till RATS Teater 2016-11-30 RATS Teaters kortfilm LIV har utnämnts till ”Best Junior Short Film” av en professionell jury på den rumänska filmfestivalen KINOdiseea International Children Film Festival i Bukarest.
 • Podden som sätter ljus på scenen 2016-11-29 Fredag den 2 december lanseras Scenpodden, en folkbildande podcast med framstående gäster från scenkonstvärlden. Programledare är Rebecca Forsberg från RATS teater och Karin Helander, professor i teatervetenskap.
 • Nytt open access-avtal med Springer Nytt open access-avtal med Springer 2016-11-28 Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig open access utan avgift i över 1600 tidskrifter från Springer.
 • Forskningspropositionen Nu kan du läsa den forskningspolitiska propositionen 2016-11-28 "I propositionen presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017–2020".
 • Tarfala forskningsstation firar 70 år 2016-11-28 År 1946 etablerades Tarfala forskningsstation intill Kebnekaise och därmed skapades en naturlig bas för den svenska glaciärforskningen. Det markerar även startåret för de årliga mätningar som görs av hur mycket snö som ackumuleras på Storglaciären under vintern samt hur mycket snö och is som smälter bort under sommaren. Denna mätserie är världens längsta i sitt slag och utgör ett betydelsefullt underlag för internationella vetenskapliga glaciologiska och klimatologiska studier.
 • DSV:s 50-års jubileum firades i Campus Kista 2016-11-25 Den 23 november firade Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) 50 år. Stämningen var på topp när 360 gäster samlades hos DSV för ett fullspäckat program.
 • Trettio år med Tolk- och översättarinstitutet 2016-11-24 I år firar Tolk- och översättarinstitutet trettio år, något som uppmärksammas med två konferenser och en nätverksträff i slutet av november.
 • Gustav Nilsonne Diskussion om behovet av öppna data 2016-11-23 Gustav Nilsonne diskuterar behovet av öppna data från forskning på människor, metoder som står till buds för forskare som vill publicera öppna data, samt utmaningar som återstår framöver.
 • Medborgarforskning engagerar allmänheten 2016-11-23 Under hösten har tusentals skolbarn samlat in ekblad och skickat till forskare som ska spåra klimatförändringar. Det är ett exempel på medborgarforskning där bland annat Stockholms universitet deltar.
 • Samordning är nyckeln för bästa förutsättningarna för öppen forskning i Sverige 2016-11-21 Efter besök på både VA-dagen och IFFIS-konferensen är det tydligt att flera aktörer inom forskningssverige står inför liknande utmaningar gällande forskningsinformation och administration.
 • Stöd till extremt prematurfödda barn 2016-11-15 Mara Westling Allodi har beviljats nya forskningsmedel på drygt 3 miljoner från utlysningen om samverkan mellan Stockholms universitet och Stockholms läns landsting. Projektet har som mål att utveckla metoder för tidig intervention för extremt tidigt födda barn och deras familjer. Tidiga insatser för denna grupp förväntas minska förekomsten av allvarligare skolsvårigheter samt stimulera utveckling av en bättre anpassad specialpedagogik för denna grupp elever.
 • Undervisa nyanlända lärare - för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen 2016-11-14 En kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen.
 • Gunnel Mohme. Foto: Privat. Svensk-somaliska flickor utmanar synen på integration 2016-11-14 Höga utbildningsambitioner och karriärdrömmar utanför Sverige. Så utmanar flickor från muslimska familjer av somaliskt ursprung den vedertagna synen på etablering i det svenska samhället. Det visar en ny avhandling skriven av Gunnel Mohmee.
 • Stockholm Earth Week 14-18 november 2016-11-11
 • Så arbetar vi nationellt och på universiteten med Open Science - Del av föreläsningsserie 2016-11-10 Den 26 oktober ska Wilhelm Widmark prata om vad biblioteken och universiteten idag gör och kan göra för att främja arbetet med Open Science.
 • Ett gott exempel på hur integrationsprojektet Korta vägen vid Stockholms universitet samverkar med näringslivet!
I förra veckan besökte Korta vägen med en grupp deltagare IBM för ett mingel med fokus på kvalificerade praktikplatser, de lyckades även få till en kort intervju med Katarina Egnell som arbetar som recruitment partner på IBM. Lyckat samarbete med IBM 2016-11-02 Ett gott exempel på hur vi på Korta vägen vid Stockholms universitet samverkar med näringslivet är vår relation till IBM. Genom kvalificerade praktikplatser och förmedlingen av aktuell branschinformation har vi verkligen lyckats! I förra veckan besökte vi tillsammans med en grupp deltagare IBM för ett mingel, vi lyckades även få till en kort intervju med Katarina Egnell som arbetar som Recruitment Partner på IBM.
 • Uppstartsmöte för Baltic Sea Future. Foto: Steffo Dimfelt Ambassadörer stöder Östersjökongress 2016-11-02 Nu går planeringen av Baltic Sea Future in i nästa fas. Ambassadörerna har samlats för att stödja denna tvärvetenskapliga kongress där kommunernas viktiga roll för hållbarhetsarbetet i och runt Östersjön är i fokus. Stockholms universitet är en av arrangörerna.
 • Korta vägen i Visby 2016-10-28 Korta vägen Visby är en förberedande arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund bosatta på Gotland.
 • Christofer Laurell. Foto: Volante Research. Undersöker engagemang och upplevelser i sociala medier 2016-10-27 Festivaler, fotboll och ishockey – och museer – engagerar såväl live som i sociala medier. Hur mycket och på vilket sätt undersöker Christofer Laurell i sin forskning inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexitprogram.
 • Östersjöseminarium: En kunskapsinjektion inför arbetet med FNs hållbarhetsmål 2016-10-20 Stiftelsen Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum bjöd in till Östersjöseminarium med fokus på FN:s hållbarhetsmål.
 • gästprofessorn Alf Norkko Alf Norkko får Kungens Asköprofessur 2016-10-12 Alf Norkko från Helsingfors universitet berättar i en filmad intervju om planerna för sin gästprofessur inom Östersjöforskning, om samarbetet mellan lärosätena och hur R/VElectra kan komma att användas.
 • Om familjepolitik och demografi på studiebesök för studenter från Hamburg 2016-10-10 När studenter på kandidatprogrammet för barnpedagogik från HAW Hamburg besökte oss på Sociologiska institutionen fick de lyssna på presentationer av två av våra forskare: Helen Eriksson och Kathrin Morosow.
 • Stockholm. Foto: Mostphotos 14th Meeting of the European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce 2016-10-10 Den 13-15 oktober är vi, inom ramen för The European Network for the sociological and demographic Study of Divorce, värd för konferensen.
 • Johan Rockström talar vid Alumndagen 2016. Foto: Niklas Björling Rekordstort intresse för Alumndagen 2016-10-07 Med Johan Rockström som huvudtalare och aktiviteter från flera institutioner blev det nytt deltagarrekord för 2016 års alumndag. Temat var "tillsammans för en hållbar värld".
 • Lars Arvestad. Foto: Privat. Open Science vid Stockholms universitet 2016-10-05 Hur arbetar forskare inom olika områden med hantering, lagring och tillgängliggörande av forskningsdata? Besök våra öppna föreläsningar!
 • Jonas Holm Text- och datautvinning, EU och licensavtal: Hur kan juridiken underlätta? 2016-10-04 Juristerna Laurent Fournier och Jonas Holm förklarar i Open Access-bloggen.
 • Tema alkoholkultur och organiserad brottslighet på studiebesök för gymnasielever 2016-10-04 När elever från Finnvedens gymnasieskola i Värnamo besökte oss på Sociologiska institutionen fick de lyssna på presentationer av tre av våra forskare: Jani Turunen, Karin Helmersson Bergmark och Amir Rostami.
 • Ishtar Touailat utsedd till årets IT-kvinna 2016-10-04 Ishtar Touailat, innovationsrådgivare och affärscoach vid Stockholms universitets innovationskontor, har fått priset Årets IT-kvinna för arbetet med att öka jämställdheten inom IT-branschen.
 • Nobelpristagare förgyllde universitetets högtid 2016-10-03 Frackar, finklänningar, fanor, kransar, hattar, bankett och dans. Högtiden i Stadshuset var högtidlig som vanligt – i år även kryddad med två Nobelpristagare.
 • Ann-Louise Löfgren Att få fram talböcker i tid till kursstart är en utmaning 2016-09-28 Hjälp biblioteket att sprida ”Klart till kursstart – obligatorisk kurslitteratur som talbok” till dina kollegor som undervisar.
 • Prorektor med fokus på kvalitet 2016-09-27 En inspirerande pedagog med en tydlig bild av lärarrollen. Clas Hättestrand, ny prorektor med övergripande ansvar för lärarutbildningarna, har prisats för sin undervisning och fokuserar nu på att säkra utbildningarnas kvalitet.
 • Så ska VFU bli ännu bättre 2016-09-27 Stockholms universitet var först med att starta så kallade övningsskolor för lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Nu ska lärdomarna utredas. Syftet är att låta alla lärarstudenter ta del av de goda erfarenheterna.
 • SU-forskare diskuterade yttrandefrihet på bokmässan 2016-09-26 Situationen i Turkiet var en av de frågor som diskuterades på Bokmässan i Göteborg, där Stockholms universitet medverkade i Yttrandefrihetens monter.
 • Christian Eidevald. Photo: Niklas Björling. Eidevald i Sydsvenskan: Misstankar om övergrepp skrämmer bort män från förskolan 2016-09-26 Att uppmärksamma och försöka förhindra sexuella övergrepp i förskolan är det bästa sättet att få fler män att vilja arbeta där, tror forskaren och förskolläraren Christian Eidevald vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i Sydsvenskan.
 • Ingrid Engdahl. Photo: Niklas Björling. Ingrid Engdahl P4: Om mer tid i förskolan 2016-09-22 Docent och förskollärare Ingrid Engdahl uttalar sig om mer tid i förskolan i P4 Stockholm.
 • Korta vägen letar platser för nyanlända samhällsvetare 2016-09-22 Snabbspår för samhällsvetare vid Stockholms universitet söker nu myndigheter som kan ta emot auskulterande deltagare. Den som auskulterar går bredvid en tjänsteman för att observera, titta, lära samt ställa frågor om arbetet. Personen utför ej konkreta arbetsuppgifter på egen hand. Programmet innefattar två dagar per vecka under sex veckor med start den 10 oktober.
 • Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Modersmål integreras i undervisningen 2016-09-21 Fler och fler skolor inser vikten av att använda de nyanlända elevernas modersmål i ämnesundervisningen. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet arbetar bland annat tillsammans med Ronnaskolan i Södertälje för att utveckla undervisningen.
 • Världsledande forskare och nobelpristagare gästföreläser 2016-09-21 Nu finns chansen att lyssna på föreläsningar av 2016 års nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet. Bland annat hålls ett samtal med Mario Vargas Llosa, nobelpristagare i litteratur, och en föreläsning med den världsledande klimatforskaren Philip D. Jones.
 • Peer Review Week Stockholm University Press firar Peer Review Week 2016-09-20 Mellan den 19 och 27 september är det "Peer Review Week". Det är ett globalt evenemang som uppmärksammar sakkunniggranskning och dess viktiga roll för att säkra kvalitén av forskningsresultat.
 • Jonas Holm Nytt förslag till upphovsrättsdirektiv från EU-kommissionen 2016-09-20 Svensk biblioteksförening har intervjuat Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitet, om vad förslaget innehåller och vilken betydelse det kan få för bibliotekssektorn.
 • Yttrandefrihet i fokus på bokmässan 2016-09-20 Forskare från Stockholms universitet medverkar i flera programpunkter med fokus på yttrandefrihet under årets bokmässa i Göteborg. Bland annat kommer flera forskare att diskutera det aktuella läget för yttrandefrihet i Turkiet.
 • Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket och alumn från Stockholms universitet Gunilla Nordlöf – nyfiken generaldirektör som tror på hårt arbete 2016-09-16 Erfarenhet av att arbeta i näringslivet. Intresse för näringslivsfrågor. Förståelse för statsförvaltning och hur myndigheter kan arbeta och utvecklas.
 • Torsten Persson. Institutet för internationell ekonomi. Orasis foto/MÅ. Politiker är smartare än sina väljare 2016-09-15 Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet deltar i ett samtal den 16 september om vem som vill bli politiker. Seminariet, som även webbsänds, arrangeras av Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier inom ramen för seminarieserien ”Offentliga samtal – forskare möter praktiker”.
 • Var är alla akademiska e-böcker på svenska? Var är alla akademiska e-böcker på svenska? 2016-09-14 Det saknas både forum för att mötas och lösningar som gynnar både bibliotek och förlag. Vilka roller och vilket ansvar har bibliotek respektive förlag för att lösa dessa utmaningar? Besök vårt seminarium under Bokmässan i Göteborg!
 • Dåliga avtal utbrett problem inom offentlig sektor 2016-09-09 De skenande kostnaderna för SLL i form av dyra stödstrumpor har väckt stor uppmärksamhet. Enligt Staffan Furusten, forskare vid Score, är upphandlingen med SLL ett extremt exempel på när offentliga medel missbrukas. - Men principiellt pekar det på ett mer utbrett problem inom offentlig sektor, som att man kanske betalar för sådant som man inte har behov av, säger han i en intervju i DN och i Ekot Kvart i fem.
 • Podcast om poesi på spanska 2016-09-07 Podcasten Poesía al paso är ett samverkansprojekt som drivs av Andrea Castro, docent och forskare i spanska vid Göteborgs universitet och Azucena Castro, doktorand i spanska vid Stockholms universitet.
 • Bild ur 'Blumkas dagbok', med tillstånd från författarinnan Iwona Chmielewska Barns rätt till respekt 2016-09-07 Barnrättsdag eftermiddagen den 12 september med öppna föreläsningar till minne av barnläkaren Janusz Korczaks gärningar. Fri entré och ingen anmälan.
 • Catrin Åkerblom from the Swedish Council for Higher Education (UHR) talks about cooperation between Swedish and Colombian universities at the second seminar. In the background (left-right) Jonas Borglin, Stefan Åström, Emma Nilenfors, Magnus Linton and Bo Forsberg Institute of Latin American Studies at Almedalen 2016-09-07 This year, the Institute of Latin American Studies, in accordance with its mission to promote discussion regarding current affairs in Latin America, organised two seminars during the week.
 • Bok: Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? 2016-09-05 Boken tar upp frågeställningar kring män i förskolan och sexuella övergrepp i förskolan, och är skriven av Christian Eidevald, Helena Bergström och Anna Westberg Broström vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Rysslands första konferens om medieöversättning – viktig för yrkets status 2016-09-02 Det är av stor betydelse för medieöversättningen i Ryssland att man har en sådan här konferens, den första i sitt slag. Det skapar synlighet för området och ökar statusen för yrket, som är väldigt litet och åsidosatt i Ryssland, säger Jan Pedersen, docent och lärare i översättningsvetenskap. Han var en av plenarföreläsarna på konferensen.
 • "Utbildningen i företagsekonomi är för snäv" 2016-08-29 Företagsekonomi som ämne har i grunden ett managementperspektiv, vilket gör inriktningen för likriktad. Det skriver Åke Sandberg, civilekonom och professor emeritus i sociologi i en slutreplik i debatten om utbildningen i företagsekonomi i SvD Näringsliv.
 • Blir det Latinoväljarna som avgör? 2016-08-24 En gång i tiden var spanska något man bara hörde i Kalifornien och längs med Calle Ocho i Miami. Idag är spanska ett självklart språk för reklammakare, myndigheter och företag i varenda amerikansk delstat.
 • Photo by Eva Dalin "Förutsätter en familj att det finns barn?" 2016-08-24 Hur ser familjerna ut om 100 år? Den frågan har Livia Oláh, docent i demografi vid Sociologiska institutionen, svarat på i en bok kopplad till utställningen TRÄ2016 i Virserums konsthall utifrån sin forskning.
 • Photo by Eva Dalin "Europa närmar sig pensionsåldern" 2016-08-24 Världen är som helhet väldigt ung - men befolkningen i Europa närmar sig pensionsåldern. Det berättade Livia Oláh, docent i demografi vid Sociologiska institutionen, när hon medverkade i programmet "Demografispecial - vilka är världens unga?" i P1.
 • Linda Weidenstedt. Foto: Privat Ny forskning ska förbättra empowerment-processen 2016-08-23 Managemenstrategin empowerment, på svenska egenmakt, går ut på att öka arbetstagarnas känsla av självbestämmande. Men det är inte säkert att det fungerar på alla. Linda Weidenstedt, doktorand i sociologi, forskar i hur empowerment kan användas på ett mer effektivt sätt.
 • Stort mediaintresse för provtagning 2016-08-22 En pressinbjudan om att följa med forskare från Stockholms universitet ut på provtagning längs Svealands kust fick stor respons. Både lokala och nationella media har varit med, och nyhetsinslagen blev många.
 • Rektor E.A. Weerasinghe (tredje från vänster) i spetsen för besöket i Frescati (där ministern inte hade möjlighet att närvara). Besök av minister och rektor från Sri Lanka 2016-08-01 Institutionen för datavetenskap och Stockholms universitet fick den 29 juli besök av Sri Lankas minister för yrkesutbildning och rektorn för National Institute of Business Management i Colombo.
 • ”Låt lärosätena själva ta ansvar för forskningskvaliteten” 2016-07-05 Rektor Astrid Söderbergh Widding önskar sig ett system där universiteten själva får ta ansvar kvaliteten på forskningen. Det sade hon i Almedalen under Vetenskapsrådets paneldebatt på temat mätning av forskningskvalitet.
 • Följ med på provtagning till havs! 2016-07-05 PRESSINBJUDAN: Under juli och augusti utförs Sveriges mest omfattande kustnära provtagning längs Svealands vackra kust. Nu har journalister chans att följa med forskarna från Stockholms universitet ut på havet, och se konsekvenserna av övergödning och åtgärder med egna ögon!
 • Sabina Anderberg Delta i pilotprojekt för lagring av forskningsdata 2016-07-01 Vi utgår från forskarnas behov, utmaningar och specifika förutsättningar.
 • Wilhelm Widmark Initiativ inför kommande direktiv i forskningspropositionen 2016-06-27 - Vi vill stödja forskarna så att detta inte blir ett krav utan en möjlighet, säger Wilhelm Widmark, Överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek.
 • Stockholms universitet ger juridikutbildningar för utländska akademiker 2016-06-21 Till hösten startar två nya utbildningar i juridik för utländska akademiker vid Stockholms universitet.
 • Teknikvägen ger ingång på arbetsmarknaden 2016-06-17 Arbetsplatsbesök, jobbintervjuer och praktikplats. Det är några resultat i den första omgången av mentorskapsprogrammet Teknikvägen som nu avslutats.
 • Annika Rembe - formar världens bild av Sverige 2016-06-15 Att bygga ett förtroende för Sverige är Annika Rembes viktigaste arbetsuppgift. Hon är generaldirektör på Svenska Institutet, den myndighet som sprider bilden av Sverige som ett bra land att bo, studera, arbeta i och samverka med. Från juridikstudierna på Stockholms universitet har hon främst med sig ett sätt att resonera, och en insikt i vikten av att kunna se sammanhang.
 • Snabbspår för nyanlända lärare 2016-06-15 För att nyanlända lärare och förskollärare snabbare ska kunna etablera sig lanserar regeringen och arbetsmarknadens parter ett snabbspår. Nationell samordnare för projektet blir Stockholms universitet.
 • Teknikvägen introducerar arbetsmarknaden för nyanlända 2016-06-10 Kazhal Qalandari är utbildad maskiningenjör i sitt hemland Kurdistan men har haft svårt att få jobb i Sverige. Nu är hon med i Teknikvägen, ett samarbete mellan Korta vägen vid Stockholms universitet och Sveriges ingenjörer där nyanlända akademiker paras ihop med en mentor för att få en inblick i hur svensk arbetsmarknad fungerar.
 • Svensk matkultur i Minnesota 2016-06-10 När American Swedish Institute i Minneapolis, USA, bjöd in till ett tema om nordisk mat var Stockholms universitet på plats. Richard Tellström, docent i måltidskunskap och gästlärare vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG), var en av föreläsarna som där träffade amerikaner med starka minnen av svensk matkultur.
 • Parul Sharma. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio. ”Sommar, sommar, sommar…” 2016-06-09 Flera av årets sommarvärdar i Sveriges Radio P1 har anknytning till Stockholms universitet, bland andra människorättsjuristen Parul Sharma, rapparen Silvana Imam och vetenskapsjournalisten Karin Bojs.
 • Grundforskning på väg att bli läkemedel 2016-06-09 En DNA-molekyl som kan bota eksem och en annan molekyl med terapeutiska egenskaper. Flera av resultaten från Anna-Lena Spetz grundforskning kan komma patienter till nytta.
 • Skolelever hjälper forskare att studera klimatförändringar 2016-06-08 Genom att dokumentera förändringen av höstlövens färger och räkna insekter på ekar ska skolelever hjälpa forskare att få veta mer om klimatförändringar och biologisk mångfald. Detta sker inom forskningsprojektet Höstförsöket som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitet.
 • "Lagen kan ha en viss avskräckande verkan" 2016-06-02 Den första rättegången om misstänkt terrorresa inleds idag. Amir Rostami, doktorand i sociologi vid Sociologiska institutionen och kommittésekreterare hos Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, säger till Sveriges Radios Ekot att det är symboliskt att lagen, som trädde i kraft 1 april, används så snart efter att den infördes.
 • Den svenska delegationen Stort forskningsseminarium i Brasilien 2016-05-31 Det femte seminariet inom projektet Swedish Academic Collaboration Forum, SACF, hölls i Brasilien i mitten på maj. Projektet avslutas i februari 2017 med en konferens i Stockholm dit företrädare för de fem samarbetsländerna bjuds in.
 • En fanfar för Scores nya lokaler 2016-05-27 Den 27 maj invigdes Scores nya lokaler, strax intill tunnelbanestationen, av rektorerna för Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.
 • SU-alumn tar plats i regeringen 2016-05-25 Sex av ministrarna i den ombildade regeringen som Stefan Löfven presenterade 25 maj har examen från Stockholms universitet, ny bland dem är Ann Linde som bland annat läst statsvetenskap vid universitetet.
 • Hur kan du finansiera Open Access? 2016-05-25 Det är upp till respektive författare att själv avgöra vilken typ av finansiering som är lämplig vid varje publiceringstillfälle med Gold eller Hybrid Open Access som kräver författaravgift.
 • Forskare utvecklar digital catwalk 2016-05-24 Oskar Juhlin vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) står bakom nätverket Digitizing fashion. Målet är att göra svenskt mode mer digitalt genom att föra samman IT- och modebranschen och skapa ny teknik.
 • Magnus Bremmer. Foto Niklas Björling. Magnus Bremmer – Folkbildande poddare 2016-05-23 Magnus Bremmer står bakom den populära Bildningspodden tillsammans med journalisten Klas Ekman, producerad för Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. 2015 disputerade han vid universitetet med en litteraturvetenskaplig avhandling om hur man såg på den fotografiska bilden under 1800-talet.
 • Nationella riktlinjer OA Vilka nationella riktlinjer finns för Open Access? 2016-05-20 Svenska forskare anställda vid statligt drivna universitet, har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt.
 • Vad är Open Access? 2016-05-17 Open Access är den internationella och allmänt vedertagna termen som beskriver öppen tillgång till digital information, ofta i samband med vetenskaplig publicering.
 • SU-alumn nytt språkrör 2016-05-16 Isabella Lövin, miljöpartiets nyvalda språkrör, är alumn från Stockholms universitet.
 • Startups från universitetet får Vinnovapengar 2016-05-13 Tre av företagen som får pengar från Vinnova våren 2016 har fått stöd av Innovationskontoret vid Stockholms universitet. Utlysningen gäller Innovationsprojekt i företag.
 • BUV-alumner samlades i maj 2016-05-13 Över 80 personer var anmälda till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens alumnkväll den 12 maj 2016. De samlade alumnerna minglade med macka och kaffe under äppelblommorna och tog del av spännande föreläsningar och workshops om barn och unga.
 • Photo: Karl Edqvist. Meeting Place Open Access. Inspelningar från Mötesplats Open Access 2016-05-11 I slutet av maj arrangerade vi, i samarbete med Kungliga biblioteket, konferensen Mötesplats Open Access, i Aula Magna vid Stockholms universitet. Nu finns alla inspelningar tillgängliga.
 • Årets Starta eget-dag en succé 2016-05-02 Den 20 april gick Starta eget-dagen av stapeln för fjortonde året i rad. Aula Magna var fullsatt när en rad av Sveriges mest framgångsrika IT-entreprenörer – årets tema var den digitala ekonomin – delade med sig av sina bästa tips, framgångshistorier och lärdomar.
 • Svensk delegation till Brasilien 2016-05-02 Brasilien är nästa stopp för projektet Swedish Academic Collaboration Forum, som syftar till att främja forskningssamarbeten mellan forskare i värdlandet och sex universitet i Sverige. En delegation från Stockholms universitet med tretton personer, under ledning av prorektor Hans Adolfsson, kommer att delta i nästa seminarium 16-20 maj i Brasília.
 • Rebecca Forsberg Poesi i mobilen ska väcka tankar om Exil 2016-05-02 Pressklipp. I dagarna har en app som vill väcka tankar om främlingskap genom poesi premiär. Rebecca Forsberg, Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet berättar i P1-Morgon.
 • Digitalisering på agendan när Stiftelsen Electrum firade 30-årsjubileum 2016-04-29 Stiftelsen Electrum bildades år 1986 utifrån idén att akademi, näringsliv och offentlighet tillsammans skulle ta svensk telekomindustri och Kista in i framtiden. Så blev det också! Institutionen för data- och systemvetenskap stod värd när denna trettioåriga framgångssaga firades.
 • Stiftelsen Electrum 30 år - jubileumsseminarium 2016-04-26 För exakt 30 år sedan, bildades Stiftelsen Electrum. Välkommen på ett jubilumsseminarium där Institutionen för data- och systemvetenskap står värd.
 • Urban ICT Arena ska bidra till digital utveckling och hållbara städer 2016-04-26 Nu startar projektet Urban ICT Arena, en öppen testbädd och samverkansplattform i Kista som ska bidra till att utveckla framtidens hållbara digitala städer. Institutionen för data- och systemvetenskap är med.
 • Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare igång vid universitetet 2016-04-25 På måndagen hälsades tjugo utländska lärare och förskollärare välkomna till snabbspåret, en utbildning som ska bidra till snabbare etablering på den svenska arbetsmarknaden.
 • Call for papers: Divorce 2016 2016-04-20 The European Network for the sociological and demographic Study of Divorce bjuder in demografer och sociologer att skicka in förslag på individuella presentationer senast den 2 maj 2016.
 • Mångsidig makthavare i skolans värld 2016-04-18 Anna Kaya är en tung makthavare inom skolans värld, mycket tack vare flitig närvaro i sociala medier och som debattör. Men hon har flera roller – legitimerad grundskollärare i svenska, svenska som andraspråk och SO, masterstudent i språkvetenskap och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).
 • Stockholmsförsamlingars arbete mot segregation i fokus i ny rapport 2016-04-18 Lisa Salmonsson, lektor vid Sociologiska institutionen, har på uppdrag av Stockholms stifts utvecklingsavdelning gjort en studie om hur tolv församlingar arbetar mot segregation.
 • Amir Rostami om varför IS försöker rekrytera på Arbetsförmedlingen 2016-04-15 Sydsvenskan avslöjar idag hur IS har försökt rekrytera medlemmar på Arbetsförmedlingen i Malmö. I artikeln säger Amir Rostami, doktorand vid Sociologiska institutionen som har forskat kring rekrytering till kriminella gäng, att han inte är förvånad över att de kommit till Arbetsförmedlingen för att värva.
 • Förlaget Lilla Björn. Foto: Niklas Björling Tvåspråkig barnbok ska främja integration 2016-04-14 Några studenter på kursen i förlagskunskap har startat ett förlag och kommer inom kort att ge ut sin första bok – en barnbok på både svenska och arabiska. De arbetar för att boken ska delas ut på flyktingboenden.
 • Informationsfilm från Vetenskapens hus 2016-04-14 Se filmen
 • Ny bok om Stockholms förhistoria 2016-04-13 Hur såg det ut här innan staden Stockholm grundades? Det kan du läsa om i den nya boken Stockholm före Stockholm – som är resultatet av en arkeologikurs vid Stockholms universitet.
 • William Hamilton. Foto: Clea Herlöfsson. ”En perfekt plattform för psykologisk forskning” 2016-04-13 Psykologstudenten William Hamilton ligger bakom utvecklingen av en app för virtual reality-behandling av spindelfobi. Med det nystartade företaget Mimerse hoppas han kunna nå ut med psykologisk behandling direkt till mängder av användare. – Tanken är att göra psykologiska behandlingsappar lika populära som Candy Crush, säger han.
 • Pedagogisk miljö i tanke och handling Ny bok: Pedagogisk miljö i tanke och handling 2016-04-13 Pedagoger delar med sig av erfarenheter, tankar och idéer kring hur de utformat den pedagogiska miljön i sina förskolor. Konkreta exempel – med koppling till teori och läroplan – illustreras med ett stort antal bilder. Christian Eidevald, Karin Hultman, Lovisa Gustafsson och Agneta Wallander från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet medverkar i antologin Linda Lindér är redaktör för.
 • Premiär för vandringsdramat Exil - fria poeter på flykt 2016-04-11 I ”Exil – fria poeter på flykt” möter publiken exilpoeters dikter om frihet under en vandring. Produktion: Rats teater vid Stockholms universitet och Östgötateatern i Norrköping med stöd av Statens kulturråd.
 • Tema rasism när Sociologiska institutionen gästföreläste för gymnasieskola 2016-04-08 Den 22:a mars fick Sociologiska institutionen besök av en elever ur årskurs tre på en gymnasieskola. De fick ta del av gästföreläsningar om främlingsfientlighet och rasism av tre av våra forskare.
 • Open Space Session på Mötesplats Open Access 2016 Open Space Session på Mötesplats Open Access 2016 2016-04-05 Utöver en mängd intressanta föredrag och talare på årets MOA har vi en forskarpanel om open access-publicering med forskar- och redaktörsperspektiv samt en spännande Open Space Session med hela femton presentationer.
 • The Guardian skriver om Sven Drefahls forskning 2016-04-04 Sven Drefahl forskning om att kvinnor som är gifta med yngre män dör tidigare, till skillnad från män med yngre fruar som tenderar att leva längre, citeras i en artikel i The Guardian.
 • Logotyp Mötesplats Open Access Sista chansen att anmäla sig till Mötesplats Open Access 2016-04-04 Mötesplats Open Access (MOA) är en årlig och nationell konferens som samlar deltagare med fokus på hur vi gemensamt ska arbeta framåt med att öka spridning och tillgänglighet av forskningsresultat.
 • Johan Öberg. Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet. Om Open Access inom konstområdet 2016-04-04 - Inom akademin delar man ofta upp forskning och publiceringar i olika delar för att skapa fler poäng inom bibliometri och om man skulle göra så konstområdet skulle hela systemet förlora sin trovärdighet, säger Johan Öberg (Forskningsrådgivare vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet).
 • IIE President Allan Goodman, to the right, presented the 2016 Heiskell Award for International Partnerships to Elisabet Idermark, Stockholm University, and Tim Barnes, University of Illinois at Urbana-Champaign. Pris till internationellt samarbete 2016-04-01 Samarbetet Inspire Alliance mellan University of Illinois at Urbana-Champaign och universitet i Stockholm vinner 2016 års Andrew Heiskell award for International Partnerships.
 • Seminarium i Indonesien med workshops om förändrad markanvändning och det civila samhället 2016-04-01 Fem forskare från Stockholms universitet deltog i Indonesia – Sweden Excellence Seminar som hölls 14-17 mars i Yogyakarta, Indonesien. Seminariet var en del av projektet Swedish Academic Collaboration Forum som leds av sex svenska universitet och finansieras av STINT.
 • Hanna Voog & Kristoffer Holmqvist (Lunds universitet) Hur skapa incitament för att öka synlighet och spridning av forskning? 2016-03-31 - Vår presentation fokuserar inte bara på Open Access-frågan utan också mer generellt kring hur man kan skapa breda incitament på ett universitet för att öka synligheten och spridningen av forskning, säger Hanna Voog.
 • ”Praktik måste få vara praktik” 2016-03-30 17 studentkårer protesterar mot den nya flergradiga betygsskalan i lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU. I en skrivelse till Utbildningsdepartementet kräver de att tvånget på flergradig betygsskala tas bort.
 • App och drama om frihet och exil 2016-03-30 Appen och vandringsdramat EXIL låter åskådarna möta exilpoeters texter om frihet på torg och samlingsplatser. ”EXIL – fria poeter på flykt” är producerat av RATS Teater, som står för Research, Arts and Technology for Society, vid Stockholms universitet och Östgötateatern i Norrköping med stöd av Statens kulturråd.
 • Logotyp Mötesplats Open Access Att tillgängliggöra forskningsdata 2016-03-30 - Även om det är hett att prata om forskningsdata är det mycket som ska falla på plats innan forskare tillgängliggör sina data i stor skala, säger Monica Lassi från Lunds universitet.
 • Anna Troberg och Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige. Foto: Axel Pettersson, CC BY 4.0. Hur når vetenskap den stora allmänheten? 2016-03-29 - Vårt föredrag handlar om att visa upp den fulla räckvidden som Open Access kan skapa när det handlar om att nå den stora allmänheten. Detta vill vi diskutera med avstamp i hur Open Access används på Wikipedia av Wikipedias skribenter, berättar Sara Mörtsell.
 • Stort anslag från Sida för att främja resiliens i utvecklingsarbete 2016-03-24 Stockholm Resilience Centre (SRC) vid Stockholms universitet har fått ett anslag på 107 miljoner kronor av Sida för att stärka kopplingarna mellan resiliens och utvecklingfrågor. GRAID – Guidance for Resilience in the Anthropocene: Investments for Development är ett program som kommer att fokusera på prioriterade regioner i Sahel, Afrikas horn och Syd- och Sydostasien för att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.
 • Stora forskningsanslag till projekt om tinande permafrost och social ekonomi 2016-03-23 Två forskare vid Stockholms universitet får stora anslag från europeiska forskningsrådet, ERC Advanced Grant. Örjan Gustafsson, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, undersöker tinande permafrosts möjliga inverkan på klimatet. Torsten Persson, professor vid Institutet för internationell ekonomi, forskar om hur samspelet mellan ekonomiska och sociala motiv styr individuella beslut.
 • Vad säger design om den mänskliga naturen och sociala strukturer? 2016-03-22 Designen av föremål omkring oss påverkar oss på djupet och människor dras till skönhet. Hur påverkar formgivning användarupplevelsen? Hur förändrar den digitala världen sättet vi interagerar med fysiska objekt och utrymmen. Hur ser framtiden ut? Dessa frågor diskuterades i den akademiska talkshowen Crosstalks i avsnittet "Form, funktion och skönhet: hur design formar våra liv".
 • Obama på historiskt Kuba-besök 2016-03-21 Lyssna på samtalet med Andrés Rivarola, föreståndare på Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet i P1-morgon (fr 05:03)
 • Deltagarna samlade vid första träffen. Teknikvägen – nytt mentorskapsprogram för nyanlända ingenjörer 2016-03-18 Den 17 mars hölls första träffen inom Teknikvägen. Det är ett mentorskapsprogram för nyanlända ingenjörer som drivs av Korta vägen vid Stockholms universitet och Sveriges Ingenjörer.
 • Astrid Söderbergh Widding Astrid Söderbergh Widding – ”Ge open access och öppen forskning den uppmärksamhet den förtjänar” 2016-03-18 Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, är en av flera framträdande personer när det gäller arbetet med open access i Sverige. Nu lyfts hon fram hos SPARC Europe som en Open Access Champion.
 • Digital Art Center och Google utforskar hur ny digital konst kan häva sociala barriärer 2016-03-15 Under ”Art in a Digital Age” utforskade Ingvar Sjöberg vid Stockholms universitets Digital Art Center, tillsammans med Google Cultural Institute, Tekniska museet och kulturministern, hur konst och ny teknik kan häva sociala barriärer och verka för inkludering av människor.
 • Helena Francke Tillgängliggöra forskning på kort eller lång sikt? 2016-03-14 På Mötesplats Open Access i april kommer forskarna Helena Francke (Högskolan i Borås) samt Björn Lundell och Jonas Gamalielsson (Högskolan i Skövde) presentera sin studie om svenska lärosätens institutionella repositorier.
 • Jonas Holm Upphovsrätten, biblioteken och EU-parlamentet – Vad händer i Bryssel? 2016-03-09 - Vi har bara skrapat ytan på de möjligheter som digitalt tillgänglig information kan erbjuda forskarvärlden. Det ställer dock lagstiftningen, som tillkommit tryckpressens tid och kontext, inför stora utmaningar, skriver Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitet.
 • Alumn är mäktigaste kvinnan 2016-03-08 Mia Brunell Livfors, årets talare på alumnträffen 17 mars, har för andra gången blivit utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna av tidningen Veckans Affärer.
 • Call for Papers: "Exploring the China Dream" 2016-03-07 The research project “Exploring the China Dream” invites scholars and PhD students to an international conference to be held at Stockholm University, 15-16 August 2016.
 • Max Petzold - Foto: Sahlgrenska akademin. Infrastruktur för att stimulera och hjälpa forskarna att tillgängliggöra forskningsdata 2016-03-03 - För att vi ska kunna öka tillgänglighet till forskningsdata måste vi skapa en medvetenhet hos forskarna om värdet av att tillgängliggöra sina data. Detta arbete kommer att behöva ske först och främst lokalt på det enskilda lärosätet där forskaren verkar, säger Max Petzold, professor vid Göteborgs universitet och föreståndare vid Svenskt Nationell Datatjänst (SND).
 • Lisbeth Söderqvist (Vetenskapsrådet): Foto Eva Högström. På gång på Vetenskapsrådet 2016-03-03 - De frågor vi tar upp berör forskarsamhället i stort, forskarna själva, universitetsbibliotek men även förlag och tidskrifter, skriver Lisbeth Söderqvist och Jonas Gurell inför Mötesplats Open Access 2016.
 • Formas beviljar ytterligare 20 miljoner till Swetox 2016-03-02 Anslaget går till ett projekt om effekter och risker av hormonstörande ämnen, som bedrivs vid forskningscentret. Swetox är ett samarbete mellan elva svenska universitet, däribland Stockholms universitet.
 • Ny vision och misson för Vetenskapens hus 2016-03-01
 • Här möter skolungdomar naturvetenskap, matematik och teknik på riktigt 2016-03-01 Drygt 70 000 entusiastiska grundskole- och gymnasieelever och lärare från hela stockholmsregionen kommer årligen i kontakt med Vetenskapens Hus.
 • Mångfald i fokus när Google besökte Stockholms universitet 2016-02-26 Den 22 februari 2016 stod Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) värd för 'Tomorrow Today', där mångfald var fokus. Eventet organiserades av Google Anita Borg Alumni i Sverige.
 • NAJAKS 2016: Conference announcement and call for papers 2016-02-19 The 10th conference of the Nordic Association of Japanese and Korean Studies (NAJAKS) will be held in Stockholm, Sweden, on August 17-19, 2016.
 • Forskningssamarbete med Indonesien 2016-02-16 Forskare från Stockholms universitet kommer tillsammans med andra svenska lärosäten ha möjlighet att diskutera eventuella samarbeten med kollegor i Indonesien vid nästa stopp för projektet Swedish Academic Collaboration Forum i Yogyakarta 14-16 mars.
 • Lovisa Fältskog Johansson. Foto: Eva Enarson. Nyanlända och asylsökande får enklare att hitta praktikplatser i Sverige 2016-02-16 Stockholms universitet, LinkedIn och ett antal andra företag och organisationer samarbetar i Welcome Talent för att hjälpa asylsökande och nyanlända att hitta praktikplatser och företag att hitta kompetens.
 • Mia Brunell Livfors – metodisk ekonom med helhetssyn 2016-02-12 Vd, koncernchef, tvåfaldig Ruter dam, ständigt rankad bland näringslivets mäktigaste kvinnor… Månadens alumn och årets talare på alumnträffen, Mia Brunell Livfors, har stor erfarenhet av ledarskap och karriär.