Alumn

Alumn

Stockholms universitets alumnnätverk är en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande för alla våra alumner som idag lever och arbetar runt om i världen. Som alumn erbjuds du möjlighet till kompetensutveckling och får samtidigt en arena där du kan dela med dig av din kunskap. Du är en viktig ambassadör för Stockholms universitet och dina erfarenheter från arbetslivet är värdefulla.
Välkommen till Stockholms universitets alumnnätverk!

Satsning på internationella alumner

Att hålla kontakten och vårda relationer med tidigare studenter – alumner – är viktigt för universitetets långsiktiga utveckling. Stockholms universitet är en internationell akademisk miljö vilket innebär att vi har alumner över hela världen. Nu sparkar vi igång arbetet med att utveckla den internationella alumnverksamheten!

Johan Rockström talar vid Alumndagen 2016. Foto: Niklas Björling

Rekordstort intresse för Alumndagen

Med Johan Rockström som huvudtalare och aktiviteter från flera institutioner blev det nytt deltagarrekord för 2016 års alumndag. Temat var "tillsammans för en hållbar värld".