Alumn

Alumn

Stockholms universitets alumnnätverk är en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande för alla våra alumner som idag lever och arbetar runt om i världen. Som alumn erbjuds du möjlighet till kompetensutveckling och får samtidigt en arena där du kan dela med dig av din kunskap. Du är en viktig ambassadör för Stockholms universitet och dina erfarenheter från arbetslivet är värdefulla.
Välkommen till Stockholms universitets alumnnätverk!

Johan Rockström talar vid Alumndagen 2016. Foto: Niklas Björling

Rekordstort intresse för Alumndagen

Med Johan Rockström som huvudtalare och aktiviteter från flera institutioner blev det nytt deltagarrekord för 2016 års alumndag. Temat var "tillsammans för en hållbar värld".

SU Alumni

Nätverka med alumner och presentera dig och din kompetens i alumnportalen.

Nätverket i sociala medier