Alumnevenemang

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Alumnevenemang

Återknyt kontakter och utveckla ditt nätverk

Universitetet arrangerar flera återkommande evenemang som riktar sig till universitetets tidigare studenter, alumner, vissa genomförs av enskilda institutioner och andra samordnas centralt. Många är öppna för alla alumner, andra bara för medlemmar i universitetets alumnnätverk, SU Alumni.

SU Alumni

Nätverka med alumner och presentera dig och din kompetens i alumnportalen.