Daniel Barker växte upp i Mora och läste teknikprogrammet på gymnasiet. Med ett stort intresse för matematik, omgiven av engagerade lärare som inspirerade förebilder och flera nära vänner som valde att studera vidare i huvudstaden lockades han själv av storstan och att studera vid Stockholms universitet. Här läste han olika fristående kurser i matematik och fysik som sedan ledde vidare till en lärarexamen vid Lärarhögskolan 2001. Parallellt med studierna satsade han mycket tid på att spela in musik med det egna bandet och delta på olika kårspelningar runt om i Stockholm.

Efter studierna arbetade Daniel som föreläsare och skådespelare för organisationen Friends under ett par år innan han kände sig redo att kliva in i lärarrollen på heltid. Under sina drygt tio år som lärare på olika förorts- och innerstadskolor har han idag sin arbetsplats förlagd på Norra Real, där han undervisar i ämnena matematik och fysik inom det naturvetenskapliga programmet. Tidigare i år tilldelades han Ingvar Lindqvist priset, ett pris som Kungliga Vetenskapsakademiens delar ut till lärare som inspirerar elever och kollegor med sin undervisning inom matematik och naturvetenskap, för sin undervisningsutveckling där.

Det omvända klassrummet

Precis som för många andra lärare brottades Daniel med frustrationen i att hans lektionstid mest gick åt till förklarande genomgångar av teoretiska begrepp och exempel på problemlösning. När eleverna därefter själva skulle börja ta itu med uppgifterna var lektionen i princip slut och det blev hemläxa. Problemet var att många elever sedan körde fast i sina hemuppgifter om de inte hade någon som kunde hjälpa dem. Hur skulle han kunna frigöra tid från lektionerna att bli mer elevaktiva och göra sig mer tillgänglig i klassrummet? Svaret på detta hittade Daniel för tre år sedan på nätet via en amerikansk metod som kallas the flipped classroom. Det finns inte någon direkt svensk översättning på begreppet men kan enkelt förklaras som det upp-och nedvända eller omvända klassrummet. Metoden går ut på att elevens läxa istället är att titta på förinspelade instruktionsfilmer och förbereda sig inför varje lektion i lugn och ro hemma och på så sätt frigöra lektionstid till att sätta eleverna och deras lärande i centrum.

– Matematik och fysik är utmärkta ämnen för denna pedagogik, berättar Daniel. Eleverna går igenom det aktuella avsnitt hemma och kommer förberedda till lektionen med egna frågor och funderingar och kan direkt sätta igång att arbeta på lektionen. Jag kan ägna mig mycket mer åt handledning. Jag får bättre möjlighet att se varje elev och kan hjälpa dem som behöver extra stöd och ser vad de behöver jobba mer med. Vad jag hittills har kunnat se är att arbetssättet minskat stressen bland eleverna och i de effektmätningar vi har gjort verkar det som att eleverna också lär sig mer!

Med enkla IT-hjälpmedel

Samtliga instruktionsfilmer har Daniel spelat in med sin mobiltelefon och publicerat på sin Youtubekanal. Där finns idag över 350 filmklipp och varje film har tusentals tittare. När han började med filmerna upptäckte han dessutom att genomgångarna blev mer koncentrerade i sitt innehåll och tog mindre tid i anspråk. En föreläsning på ca 35 minuter i klassrummet blev runt 10 minuter på film.

Utvärderingar och sociala nätverk

Daniel kan absolut tänka sig att återvända till universitetsmiljön och till Stockholms universitet. Han har fått förfrågan om han skulle vara intresserad av forskning men just nu känner han att familjeliv och arbetet tar all sin tid. Han är till exempel mycket intresserad av att fortsätta att ta reda på och mäta effekterna av sin ändrade undervisningsform. Förra året samlade han ihop sina erfarenheter som resulterade i boken Flipped Classroom - det omvända arbetssättet. Han kan inte nog poängtera vikten och värdet för sitt arbete även av att delta i olika nationella och internationella sociala nätverk och diskussionsforum inom yrkeskåren via framförallt olika bloggar och Twitter.

Tips till dagens studenter

– Om jag vara student idag skulle jag nog vara mycket mer ödmjuk och öppen för dialog med mina lärare! Mitt tips är pröva dina tankar samt var förutsättningslös och lyhörd för akademin!

Läs mer

Daniel Barkers filmklipp på Youtube: www.youtube.com/user/TheG2Daniel

Webbplats: www.barkersthlm.se

Föreläsning med Daniel Barker på Matte/NO-biennetten 2013: http://www.youtube.com/watch?v=faDRIkHENJs

Text och bild: Eva Enarson, Avdelningen för externa kontakter